Naše hodnoty a principy řízení

Nejsme jen zárukou systémů, které z místností vytvářejí prostor pro život a díky kterým jsou naši zákazníci úspěšní. Jsme také zárukou hodnot, které utvářejí a zlepšují každodenní vzájemné jednání a zasazování se jeden o druhého. V rámci živé firemní kultury tak může každý zaměstnanec společnosti SIEGENIA libovolně rozvíjet své silné stránky a využít je k dosažení určitých cílů. Z toho profitujeme my, ale samozřejmě také vy!

Unternehmen Werte Verbindlich Cz

 

Říkáme, co si myslíme, a děláme, co říkáme!​

Princip řízení:

  1. Odsouhlasíme cíle a strategie pro obchodní úseky a procesy a pomocí ukazatelů zajistíme, aby byly měřitelné!
Unternehmen Werte Innovativ Cz

 

Konstruktivně zpochybňujeme osvědčené, „zvědavě“ rozšiřujeme pole působnosti, studujeme a zkoušíme!

Princip řízení:

  1. Podporujeme a vyžadujeme inovativní myšlenky a řešení!
  2. Necháváme prostor i pro pokusy, ze kterých se společně učíme!
Unternehmen Werte Effizient Cz

 

Děláme to co nejjednodušeji, duplicitní práci se důsledně vyhýbáme!

Princip řízení:

  1. Zaměřujeme se na řešení!
  2. Při procesech myslíme a jednáme se zaměřením na zákazníka a výnosy!
Unternehmen Werte Ausdauernd Cz

 

Nenecháme se odradit neúspěchy, myslíme a jednáme se zaměřením na dlouhodobý úspěch!

Princip řízení:

  1. Stanovujeme priority pouze se zohledněním dostupných zdrojů! Tyto priority důsledně zachováváme!
  2. Investujeme do udržitelného rozvoje schopností a výkonnosti našich zaměstnanců!
Unternehmen Werte Persoenlich Cz

 

Děláme si obrázek na místě, snažíme se pochopit problém a příčinu a přijímáme opatření, která příčinu trvale eliminují!

Princip řízení:

  1. Mluvíme spolu přímo a respektujeme osobnost a práci druhých!
  2. Věříme ve schopnosti a výkonnost našich zaměstnanců!