Užívání komfortu místností

Komfort a bezbariérovost

Nová lehkost bydlení přináší velké plus v oblasti kvality života. U oken a dveří má mnoho tváří a sahá od intuitivního ovládání s minimálním vynaložením síly až po inteligentní řešení pro bezbariérové bydlení.

Komfortní bydlení nezačíná až ve stáří.