Plánování komfortu místností

Větráky

SIEGENIA AERO se pomocí celého spektra decentrální větrací techniky stará o zdravé klima místností. Využívá k tomu výkonné okenní nebo nástěnné větráky, které spojují vysoký průtok vzduchu, zvukový útlum a energetickou efektivitu s chytrým komfortem a nechají se téměř neviditelně integrovat do fasády. S kvalitou vzduchu, ochranou stavby a dobrým zdravím tak roste také hodnota nemovitostí a zvyšuje se komfort místností s ohledem na dýchání.

Luefter Uebersicht Head