Nasze wartości i wytyczne zarządzania

U nas nie tylko ważne są systemy, które wpływają na poprawę komfortu wnętrz i sprawiają, że nasi klienci odnoszą sukcesy. Zależy nam również na wartościach, które kształtują i ulepszają wzajemne relacje, a także wzajemne zaangażowanie. W ten sposób w żywej kulturze kooperacyjnej jaką jest SIEGENIA, każdy pracownik ma możliwość rozwinąć swoje mocne strony i bezpośrednio przyczynić się do wspólnego celu, który jest nie tylko naszym sukcesem, ale przede wszystkim Państwa!

6.wert 980x900 Pl

 

Mówimy, co myślimy i robimy, co mówimy!

Wytyczne zarządzania:

 1. Koordynujemy cele i strategie
  poprzez obszary biznesowe i procesy
  oraz czynimy je mierzalnymi za
  pomocą wskaźników!
6.wert 980x900 Pl2

 

Konstruktywnie kwestionujemy sprawdzone, patrzymy dalej „niż czubek własnego nosa”, uczymy się i próbujemy!

Wytyczne zarządzania:

 1. Promujemy i wymagamy innowacyjnych
  pomysłów i rozwiązań!
 2. Pozostawiamy też miejsce na eksperymenty,
  z których wspólnie się uczymy!
6.wert 980x900 Pl3

 

Dążymy do maksymalnego uproszczenia działań, konsekwentnie unikamy
podwójnej pracy!

Wytyczne zarządzania:

 1. Jesteśmy zorientowani na poszukiwanie
  rozwiązań!
 2. Myślimy i działamy w ramach procesów
  zorientowanych na klienta i zysk!
6.wert 980x900 Pl4

 

Nie zniechęcamy się niepowodzeniami,
myślimy i działamy z nastawieniem
na długoterminowy sukces!

Wytyczne zarządzania:

 1. Ustalamy priorytety mając na względzie
  dostępne zasoby! Konsekwentnie
  trzymamy się ustalonych priorytetów!
 2. Inwestujemy w zrównoważony rozwój
  umiejętności i kompetencji naszych
  pracowników!
6.wert 980x900 Pl5

 

Oceniamy sytuację na miejscu,
diagnozujemy problem oraz przyczynę
i podejmujemy działania, które trwale wyeliminują przyczynę problemu!

Wytyczne zarządzania:

 1. Rozmawiamy ze sobą bezpośrednio,
  doceniamy drugą osobę i jej pracę!
 2. Wierzymy w umiejętności i siłę
  wdrożeniową naszych pracowników!
6.wert 980x900 Pl6

 

Postępujemy odpowiedzialnie uwzględniając długoterminowy wpływ efektów naszych działań na przyszłe pokolenia!

Wytyczne zarządzania:

 1. Pracujemy chroniąc klimat i zasoby, w sposób zrównoważony ekonomicznie i społecznie!
 2. Przestrzegamy międzynarodowych zasad i działamy zgodnie z ustalonymi standardami, wymagając tego również od naszych partnerów biznesowych!