Komfortowa przestrzeń planowanie

Smart Home

Kiedy dom jest smart? Oczywiście wtedy, kiedy dostosowuje się do osobistych potrzeb domowników. Na przykład poprzez okna, drzwi i nawietrzniki, które można obsługiwać również za pomocą aplikacji. Dzięki ukrytej, zintegrowanej technologii monitorowania, która zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa i efektywność energetyczną, czuwając nad otwartymi elementami okien i drzwi, albo dzięki sprytnej technologii czujników, które same zadbają o codzienną wentylację.

Smarthome Uebersicht Head