Multitalent: TITAN od společnosti SIEGENIA

Titan Kipppunkte Rgb Web
Titan Kuppelstelle Feinverzahnung Rgb Web
Titan Kipppunkte Rgb Web
Titan Kuppelstelle Feinverzahnung Rgb Web

Pro efektivitu výroby a spokojenost zákazníků

Již po mnoho let zajišťuje kování TITAN od společnosti SIEGENIA v oknech ze dřeva a plastu úspory času a nákladů ve výrobním procesu a dlouhodobě pak spokojené konečné uživatele. Nepřetržitý další vývoj této serie kování je firmou posuzován ze všech stran a pro 360° Komfort místností přináší užitečné detaily s přídavným užitkem.

Efektivní procesy

Již jen možností montáže na samostatných dílech rámu před svařením se vyznačuje kování TITAN. Jako jediné kování umožňuje harmonizaci doby taktů a zákaznické rozdělení postupů pro celou výrobu. O větší efektivitu montáže na hotovém křídle se stará zase zacvakávací napojovací místo: jednoduchým podsunutím pod rohový převod podpopruje jak u automatické, tak také u ruční montáže, rychlé polohování kování a plynulé další zpracování. K výhodám zacvakávacího místa napojení navíc patří také to, že je imunní vůči výrobním tolerancím. Všechny křídlové díly kování jsou kromě toho vybaveny efektivními svorkami do drážky pro rychlou a bezpečnou montáž.

Další přednosti kování TITAN mohou rovněž přesvědčit. Jemné ozubení s roztečí 1,5 mm a velkým napojovacím zkoseními tak zajišťuje bezpečné, precizní spojení s malou vůlí. Případné zbývající tolerance překrývá praktická aretační destička, která dodatečně účinně chrání před poškozením korozí. Hospodárnost ve výrobě nabízí kování TITAN mimoto velkou životností střihaček v důsledku rovného střihu při zkracování kování, stejně tak jako promyšlenou stavebnicovou konstrukcí s krátkými a dlouhými díly kování. Kování přizpůsobuje výrobní procesy zvláště pružně a umožňuje např. nenákladnou realizaci nejrůznějších výšek oken v drážce až .2 200 mm pouze s jedním rohovým převodem na straně pantů, bez prodlužovacích dílů kování. 

Také komfortní hřibovitý čep nastavuje laťku svým samočinným, plynulým výškovým přestavením až o 2,5 mm a svou chytrou funkcí zajištění správné polohy nastavení. Známý svou velkou výrobní a montážní efektivitou, se komfortní hřibovitý čep navíc stará o trvalý komfort ovládání při odolnosti proti vloupání až do třídy RC4. Se svou konstrukcí, jež udává směr, spojuje chytré kování výhody pro konečného uživatele jako je bezpečnost, těsnost a lehký chod a přesvědčuje při denním používání trvale optimálně seřízeným oknem. 

Flexibilita širokého spektra požadavků

Téma variability je u kování TITAN psáno rovněž velkým písmem. Tři rozdílná provedení pro integraci zvedače křídla do výklopných bodů – kluzák křídla, kluzák se zvedacími rolničkami a raménko zvedače – zaručují největší možnou flexibilitu. Důsledným zaměřením na úsporu času a nízké skladové zásoby, získají výrobci z důvodu vysokého stupně předmontáže citelné výhody a mohou nabízet volnost uspořádání pro realizaci nejrůznějších požadavků zákazníka. 

Hospodárná a v největší míře pružná je další možnost, realizovat okno s odolností proti vloupání až do třídy RC2 pomocí jednoho jediného výklopného bodu. To je podporováno integrovanou pojistkou proti chybné manipulaci, která je na přání dodávána pro všechna tři provedení. K tomu sladěný bezpečnostní protiplech TITAN umožňuje jako doplnění volitelné vybavení integrovaným logoclipem, na kterém mohou výrobci použít své firemní logo. Dodání clipu s firemním logem je dle vlastní volby možné samostatně nebo předmontované na bezpečnostním protiplechu.