Polityka prywatności SIEGENIA-AUBI KG

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej SIEGENIA-AUBI KG. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z tego względu w tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o ochronie danych w naszej firmie. 

SIEGENIA-AUBI KG bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, aby Państwo wiedzieli kiedy oraz jakie dane zapisujemy, jak również jak z nich korzystamy. Jako firma prywatna podlegamy przepisom unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), bądź przepisom niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawie o telemediach (TMG). Podjęliśmy zarówno techniczne i organizacyjne działania, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych dostawców usług. 

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (na przykład podczas korzystania z poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. 

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec. W dalszej części informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia danych osobowych oraz ich wykorzystywaniu. Mogą Państwo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do tych informacji na naszej stronie internetowej.

 

1. Informacje ogólne

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w sposób opisany poniżej. Naszą stronę internetową można odwiedzać bez konieczności rejestracji.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej i przy każdym pobieraniu pliku, nasz serwer internetowy lub dostawca usług internetowych gromadzi i zapisuje dla celów statystycznych informacje na temat tych operacji i przechowuje je jako pliki „server log files” (np. datę i czas dostępu, adres URL strony odsyłającej, pobrany plik, ilość przesłanych danych, typ przeglądarki i jej wersję, system operacyjny oraz Państwa adres IP). Dane te są analizowane wyłącznie anonimowo w celach statystycznych, a następnie usuwane. Nie są to dane osobowe. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail gromadzone są na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim. Nie mamy możliwości przypisania tych danych konkretnej osobie lub powiązania ich z innymi danymi. Firma SIEGENIA zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli istnieć będą konkretne przesłanki wskazujące na użycie niezgodne z prawem.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych przepisów o charakterze ochrony danych, jest spółka SIEGENIA-AUBI KG. Dane kontaktowe znaleźć można w impressum.
 

3. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych ze strony administratora danych jest:

VIA Consult GmbH & Co. KG
Frau Dr. Hanni Koch
Kurfürst-Heinrich-Strasse 10
57462 Olpe
Tel.: +49 2761/ 83668-0

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych z wszelkimi pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane w celu uzyskania wiedzy o Państwa osobistej lub faktycznej sytuacji (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia oraz adres e-mail). Informacje, których nie możemy odnieść do Państwa osoby (lub wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku), np. w wyniku anonimizacji informacji, nie są danymi osobowymi.

Informacje o osobie, takie jak: Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail będą gromadzone tylko wtedy, gdy Państwo sami na je podacie. Takie dane osobowe gromadzimy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

5. Dane osobowe w formularzu kontaktowym

Na naszej stronie oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym (pola obowiązkowe: nazwisko, imię, adres e-mail, wybór typu przedsiębiorstwa, a także odpowiedniej grupy produktów; pola opcjonalne: firma, adres, telefon) i wiadomość zostaną nam przekazane w celu przetworzenia prośby o kontakt, zapisane w naszej wewnętrznej bazie danych klientów i przetworzone przez właściwy dział. Informacje na temat bazy danych klientów i podmiotu, z którego usług w tym zakresie korzystamy, podajemy w punkcie 9 polityki prywatności.

Wyszukiwarka partnerów, za pośrednictwem naszej platformy, umożliwia nawiązanie kontaktu przez formularz kontaktowy z zarejestrowanymi firmami partnerskimi. W formularzu należy podać swoje imię i nazwisko, temat, adres e-mail i treść zapytania.

Państwa dane zostaną przesłane do właściwej firmy partnerskiej wyłącznie w celu przetworzenia prośby o kontakt. Ponadto na podany adres e-mail prześlemy kopię zapytania. Państwa dane są też przechowywane w naszej wewnętrznej bazie danych na potrzeby kontaktowania się z naszymi firmami partnerskimi w celu prowadzenia analizy dokonanych transakcji, a tym samym pomiarów efektywności naszej platformy. Alternatywnie istnieje też możliwość kontaktu z naszą firmą partnerską za pomocą programu pocztowego i podanego adresu e-mail.

Na Państwa żądanie dane te zostaną przez nas usunięte po zakończeniu wymiany korespondencji. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim spoza koncernu. Nie porównujemy też zebranych w ten sposób danych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne komponenty naszej witryny.

6. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane uzyskane w procesie naboru będą dalej przetwarzane do tego celu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Informujemy, że przekazane przez Pana/Panią dane nie będą przechowywane anonimowo, lecz zostaną udostępnione w ramach postępowania rekrutacyjnego specjaliście ds. personalnych oraz działom firmy właściwym dla danego stanowiska pracy. Na podstawie dodatkowej zgody możemy przechowywać złożoną przez Pana/Pani aplikację, aby uwzględnić ją w naborze na inne wolne stanowiska w firmie.
Jeśli ubiega się Pan/Pani o stanowisko pracy w jednej z naszych spółek wchodzących w skład Grupy, Pana/Pani dane zostaną w tym celu przekazane tej spółce. Jeśli ubiega się Pan/Pani o stanowisko pracy poza granicami Niemiec, Pana/Pani dane mogą zostać w tym celu przekazane również do danego kraju.

7. Rejestracja do newslettera

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość zapisania się do naszego newslettera. Za pomocą newslettera regularnie informujemy o naszych ofertach. W celu otrzymywania naszego newslettera konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail, a także kraju i języka, aby móc wysyłać newsletter w odpowiednim języku. Ponadto mają Państwo możliwość wpisania swojego imienia i nazwiska dla osobistego kontaktu w biuletynie. Weryfikujemy wpisany adres e-mail pod względem tego, czy są Państwo rzeczywiście właścicielem podanego adresu oraz czy właściciel adresu autoryzował otrzymywanie newslettera. W tym celu przesyłamy Państwu e-mail z potwierdzeniem rejestracji (Double-Opt-In).

Podczas rejestracji do naszego newslettera zapisujemy Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Ma to stanowić zabezpieczenie z naszej strony, jeśli osoba trzecia dokonała nadużycia Państwa adresu e-mail i subskrybowała newsletter bez Państwa wiedzy. Nie gromadzimy innych danych. Zapisane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu otrzymywania naszego newslettera. Nie przekazujemy danych stronom trzecim. Pobrane w ten sposób dane nie są również porównywane z danymi, które mogą być gromadzone przez inne elementy naszej strony internetowej. Możecie Państwo anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje o anulowaniu znaleźć można w e-mailu z potwierdzeniem oraz każdym pojedynczym newsletterze, jak również poprzez kontakt z nami na adres:  marketing@siegenia.com

8. Rejestracja w naszej sieci partnerskiej (PartnerNetwork)

Jako firma macie Państwo możliwość zarejestrowania się w naszej sieci partnerskiej PartnerNetwork. Macie możliwość zapisania swojej firmy jako handlowca w wyszukiwarce źródła dostawy i rekomendowania PartnerNetwork innym firmom. Klienci końcowi mają zatem możliwość znalezienia Państwa firmy jako sprzedawcy i przesłania Państwu zapytania za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego.

Do rejestracji Państwa firmy potrzebne są dane kontaktowe firmy, dane użytkownika (tytuł, imię i nazwisko osoby kontaktowej, hasło, adres e-mail) oraz Państwa zgoda na Ogólne Warunki Handlowe/Sprzedaży i ochronę danych. Przed zakończeniem rejestracji wprowadzone wpisy zostaną wyświetlone w formie przeglądu. Innym użytkownikom sieci oraz w wyszukiwarce źródła dostaw wyświetlane są tylko informacje o firmie, nigdy dane osobowe.

Wprowadzane przez Państwa dane zostają zapisane w wewnętrznej bazie danych i będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, a po uprzedniej zgodzie, również w celu wyświetlenia w wyszukiwarce źródła dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji poprawności wprowadzonych przez Państwa danych.

Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu umownych relacji biznesowych z SIEGENIA-AUBI KG i zaprzestaniu prowadzenia bazy danych partnerskich firm. Dane nie są przekazywane stronie trzeciej.

9. Salesforce 

Nasza firma korzysta z usług Salesforce Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone. Jest to firma programistyczna, która dostarcza rozwiązania chmurowe dla przedsiębiorstw. 

Politykę prywatności naszego usługodawcy można znaleźć tutaj:

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/.

Przetwarzamy dane na podstawie następujących przepisów prawnych: art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy) i art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes).

Nie można wykluczyć, że dane osobowe przechowywane przez Salesforce będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

System CRM

Na potrzeby zarządzania relacjami z naszymi klientami korzystamy z usług Salesforce. Dane osobowe są przechowywane w celu wykonywania czynności serwisowych, handlowych i marketingowych dotyczących klientów. Przetwarzane przez nas dane obejmują Pana/Pani imię i nazwisko oraz firmowe lub prywatne dane kontaktowe.

Chatbot

Korzystamy również z Salesforce jako dostawcy usług dla naszego chatbota na żywo dostępnego na naszej stronie internetowej. Chatbot jest do dyspozycji naszych klientów, którzy chcą skontaktować się z firmą Siegenia, przez 24 godziny na dobę. Dane osobowe są przechowywane w celu zapewnienia jak najlepszego poziomu obsługi. Przetwarzane przez nas dane obejmują Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Okienko czatu umożliwia również przesłanie pliku. Przesłany plik zostanie również zapisany. Dane są przechowywane w formie transakcji klienta w Salesforce. Ponadto odpowiedzi są przechowywane i analizowane w celu trenowania chatbota.
 

10. Używanie plików cookie 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które umożliwiają zapisywanie specyficznych informacji o użytkowniku na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają w szczególności ustalenie częstotliwości korzystania oraz liczby użytkowników stron, analizę zachowania w trakcie korzystania ze strony, ale także uczynienie naszej oferty bardziej przyjaznej dla klienta. Pliki cookie są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i mogą być wywoływane w przypadku ponownego odwiedzenia strony.

Zapisy nie zawierają żadnych danych osobowych. Nie dochodzi do ich łączenia z ewentualnie udostępnionymi nam danymi osobowymi.

Pliki cookie oszczędzają Państwu konieczność ponownego wprowadzania danych, ułatwiają przesyłanie określonych treści i są wymagane do logowania w zamkniętym obszarze. Jeśli chcecie Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookie, możecie odmówić ich zapisywaniu w swojej przeglądarce. O tym, jak to działa w szczegółach, możecie Państwo zapoznać się w instrukcji producenta swojej przeglądarki. Zwracamy uwagę, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. 

11. Zdjęcia

„Publikowanie zdjęć w Internecie wymaga zasadniczo zgody osób fotografowanych.  W wyjątkowych przypadkach określonych w § 23 ust. 1 w związku z ust. 2 niemieckiej ustawy o prawach autorskich twórców (KunstUrhG) zgoda nie jest konieczna, jeśli dotyczy:

 • portretów z zakresu historii,
 • obrazów, na których osoby pojawiają się jako dodatek do krajobrazu lub innej lokalizacji,
 • obrazów ze zgromadzeń, uroczystych pochodów i podobnych wydarzeń, w których uczestniczyły przedstawione osoby lub
 • portretów, które nie są wykonywane na zamówienie, pod warunkiem, że rozpowszechnianie lub wystawa służy wyższemu interesowi sztuki.

(Źródło cytatu: Pełnomocnik Kraju Związkowego ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii)

Uwaga! Jeśli jesteście Państwo przedstawieni jako osoba na zdjęciu, które pokazaliśmy w ramach dokumentacji na naszej stronie internetowej zgodnie z podpunktem 3 (patrz powyżej), ale nie zgadzacie się na publikację tego zdjęcia, prosimy o kontakt z nami lub przesłanie nam e-maila na adres:  marketing@siegenia.com.

12. Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, tj. pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają dokonanie analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jeśli aktywowana zostanie anonimizacja IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google w imieniu operatora niniejszej strony internetowej, będzie korzystać z tych informacji w celu przeprowadzenia analizy korzystania przez Państwa z tej strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej oraz świadczenia dla jej operatora innych usług, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i użytkowaniem Internetu.

Adres IP dostarczony w ramach Google Analytics z Państwa serwera nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możecie Państwo zapobiec instalowaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce oprogramowania. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Możecie Państwo również zapobiec gromadzeniu dla Google danych generowanych przez plik cookie dotyczących Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com)
 

Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie wówczas zainstalowany plik typu Opt-Out, który uniemożliwi w przyszłości gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania niniejszej strony internetowej:

Google Analytics deaktivieren

Na naszej stronie internetowej korzystamy z mechanizmu Google Consent Mode – trybu uzyskiwania zgody w witrynach i w aplikacjach usługi analizy sieci firmy Google LLC. Administratorem danych użytkowników w UE/EOG jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Borrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.
Jak wynika z naszej polityki prywatności, korzystamy z Google Analytics i Google Tag Manager, co pozwala nam na śledzenie naszej strony internetowej. Używamy tych narzędzi do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO monitorowanie odbywa się wyłącznie wtedy, gdy użytkownik udzielił swojej zgody za pośrednictwem komunikatu o plikach cookie. Jeśli użytkownik nie udzielił zgody w trybie Consent Mode Google na spersonalizowane monitorowanie, dokonujemy niespersonalizowanej analizy na podstawie pingów bez stosowania plików cookie. Przetwarzamy te dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Przetwarzamy przy tym następujące dane:

 • Informacje powiązane z funkcją: znacznik czasu, user agent, adres odsyłający
 • Informacje zagregowane: informacja o tym, czy bieżąca strona lub poprzednia strona w historii nawigacji użytkownika w witrynie zawiera informacje o kliknięciu reklamy w adresie URL (np. GCLID/DCLID), informacje logiczne o statusie zgody, losowy numer generowany podczas każdego ładowania strony oraz informacje o platformie zarządzania zgodą używanej przez właściciela witryny (np. identyfikator programisty)

Więcej informacji o trybie uzyskiwania zgody jest dostępnych na: https://support.google.com/analytics/answer/9976101

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć na stronie  www.google.com lub www.google.de/policies. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "anonymizeIp" w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

13. Unity Analytics

Korzystamy z usługi analitycznej Unity Analytics do cyfrowej prezentacji produktu w SIEGENIA world. Dostawcą usługi jest amerykańska firma Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Korzystamy z usług analitycznych, które umożliwiają dokonywanie statystycznych pomiarów użytkowania i tworzenie kategorii użytkowników. Dane są gromadzone za pośrednictwem usług analitycznych, które wykorzystujemy do oceny zachowań użytkowników.

Analiza jest przeprowadzana w uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z możliwości komercyjnego wykorzystania informacji wynikających ze statystyk i kategorii użytkowników. Nie łączymy tych informacji z innymi danymi osobowymi. Nie znamy tożsamości użytkownika i nie podejmujemy żadnych kroków w celu jej ustalenia.

Dane gromadzone przez Unity Analytics są przekazywane anonimowo i mają na celu statystyczne określenie poziomu intensywności użytkowania, liczby zastosowań i użytkowników SIEGENIA world oraz ich zachowań podczas przeglądania stron internetowych. Statystyki pomagają nam zorientować się co do sposobu korzystania z naszej oferty, wprowadzać ulepszenia oraz tworzyć kategorie użytkowników. Kategorie użytkowników stanowią podstawę adresowania nośników reklamy lub środków reklamowych w oparciu o zainteresowania.

Pełną treść polityki prywatności firmy Unity (w języku angielskim) można znaleźć tutaj: 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy.

14. Kanały mediów społecznościowych

Treści udostępniane przez nas online w mediach społecznościowych służą do komunikowania się z zainteresowanymi osobami i aktywnymi użytkownikami oraz przekazywania im informacji o nas. Dane użytkowników mogą być przetwarzane przez dostawców usług spoza obszaru Unii Europejskiej. Może się to wiązać z pewnym ryzykiem, np. trudnością egzekwowania praw przysługujących użytkownikom. Dostawcy usług przetwarzają dane użytkowników z reguły do celów związanych z badaniem rynku i do celów reklamowych. Zainteresowania użytkownika wynikające ze sposobu korzystania z witryny mogą przykładowo posłużyć dostawcy usług do wyświetlania reklam na platformie i poza nią zgodnych z profilem zainteresowania użytkowników. Do tego celu służą najczęściej pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika. Ponadto w profilu użytkownika strony mogą być zapisywane dane niezależnie od używanych urządzeń (szczególnie w przypadku zalogowanych użytkowników będących członkami danej platformy). Odwiedzana przez Państwa strona mediów społecznościowych oferuje możliwość reagowania na publikowane przez nas treści, ich komentowania, samodzielnego tworzenia postów oraz przesyłania nam prywatnych wiadomości. Dane, które Państwo w związku z tym podają i ewentualnie nam udostępniają (np. nazwa użytkownika, zdjęcia, ewentualnie zainteresowania, dane kontaktowe), są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu komunikowania się z klientami i osobami zainteresowanymi. W naszym interesie jest oferowanie Państwu platformy, na której będziemy przedstawiać aktualne informacje. Dzięki temu mają Państwo możliwość zwracania się do nas z pytaniami, a my możemy szybciej na nie reagować. Dane uzyskane za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z podstawowych funkcji. Prosimy jednak mieć na względzie, że dostawca usług może stosować narzędzia typu tracking tools oraz pliki cookie, niezależnie od sposobu wykorzystywania tej strony przez nas. W dalszej części przekazujemy informację na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach treści udostępnianych przez nas w formie online. W wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wspólną odpowiedzialność dostawcy usług i operatora strony internetowej. Pragniemy podkreślić, że w takich sprawach, jak wnioski o udzielenie informacji i dochodzenie praw przysługujących użytkownikom, największą skuteczność odnosi bezpośredni kontakt z dostawcami usług. To dostawcy usług mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania oraz udzielać informacji. W przypadku konieczności uzyskania pomocy prosimy o kontakt z nami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu (opt-out) odsyłamy do podanych poniżej linków zawierających informacje dostawców, z których usług korzystamy.

14.1 Używanie wtyczek społecznościowych

Na naszych stronach internetowych umieszczone są wtyczki do mediów społecznościowych. Wtyczki odpowiednich dostawców można rozpoznać po ich logo. Jeśli odwiedzacie Państwo stronę z taką wtyczką, operator usługi zostanie powiadomiony, które strony Państwo odwiedzacie. W trakcie wizyty z przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. W związku z tym nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez aktywowaną wtyczkę i sposób jej wykorzystania przez jej dostawcę. Możliwe jest również, iż usługodawcy będą próbować zapisać pliki cookie na używanym komputerze.

Jeśli jesteście zalogowani Państwo na swoim koncie, dostawca usługi może ewentualnie przypisać zachowanie związane z przeglądaniem stron do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta i usuwając ewentualnie zainstalowane pliki cookie.

O tym, jakie konkretne dane są gromadzone i jak są wykorzystywane, można zapoznać się w Polityce prywatności danego dostawcy.

Na naszej stronie używamy następujących wtyczek:

 • Facebook, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia - Polityka prywatności: www.facebook.com.
 • Twitter, Twitter jest usługą Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.  www.twitter.com.
 • Instagram, Instagram jest usługą Instagram Inc. help.instagram.com.
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (reprezentowany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) - Polityka prywatności Youtube / Google: www.google.de
 • LinkedIn, LinkedIn jest usługą LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain www.linkedin.com.
 • Na naszej rosyjskiej platformie używamy odnoklassniki, odnoklassniki jest usługą Mail.Ru LLC located at 39 Leningradsky Pr., Bldg. 79, Moskwa, 125167, Federacja Rosyjska, Polityka prywatności :  ok.ru.

14.2 Zarządzanie kanałami mediów społecznościowych

Do zarządzania naszymi kanałami mediów społecznościowych stosujemy Hootsuite w celu planowania, tworzenia i zarządzania postami w mediach społecznościowych. Narzędzie to umożliwia planowanie publikacji postów z wyprzedzeniem. Całą komunikacją z użytkownikami w mediach społecznościowych można zarządzać za pomocą portalu. W ramach tego procesu Państwa dane są przekazywane do państwa trzeciego – Kanady, które jest objęte decyzją adekwatności wydaną przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO, umożliwiającą przekazywanie danych osobowych.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Hootsuite Inc.
111 East 5th Avenue
Vancouver, BC, Canada V5T 4L1.

15. Uwaga na temat linków zewnętrznych

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności danego operatora. Przed pierwszym podaniem linków zewnętrznych dostawca sprawdził zawartość stron trzecich pod względem tego, czy istnieją jakiekolwiek przypadki naruszenia prawa. W danym momencie żadne przypadki naruszenia prawa nie były widoczne. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść połączonych stron. Podanie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca uznaje za swoją treść znajdującą się pod podanym linkiem lub wskazaniem. Dostawca bez konkretnych informacji o naruszeniu prawa nie jest w stanie stale kontrolować linków zewnętrznych. W przypadku posiadania wiedzy o naruszeniu prawa, tego rodzaju linki zewnętrzne zostaną bezzwłocznie usunięte.

16. Podstawy prawne przetwarzania

Jeśli uzyskamy zgodę na przetwarzanie w określonych celach, wówczas podstawę ich przetwarzania stanowi art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację umowy, np. w przypadku dostawy towarów lub konieczne jest w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku żądań, wówczas podstawę przetwarzania stanowi art. 6 pkt.
1 lit. b) RODO. Jeśli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych nie opiera się na żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych, przetwarzamy dane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy (poprawa prowadzenia działalności). Zawsze upewniamy się, aby nie naruszało to uzasadnionego interesu osoby, której dane dotyczą, jeśli interes ten jest nadrzędnym
w stosunku do naszego.

17. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych wynika z okresów przechowywania danych, przewidzianych przepisami prawa. Jeżeli cel, dla którego dane zostały zapisane wygasł, dane wraz z upływem tego okresu zostają usunięte.

18. Prawo do dostępu do danych i cofnięcia zgody, prawo do wniesienia skargi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, sprostowania i usunięcia.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas danych i informacji o celu ich przechowywania. W dowolnym momencie możecie Państwo na piśmie cofnąć swoją zgodę na przechowywanie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych. Oprócz prawa do cofnięcia zgody, możecie Państwo zażądać sprostowania danych, a także ograniczenia ich przetwarzania, zablokowania lub usunięcia.

W tym celu prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.  
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (w przypadku Nadrenii Północnej-Westfalii: Pełnomocnik Kraju Związkowego ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii w Düsseldorfie).

19. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

Powyższy dokument jest tłumaczeniem na język polski oryginalnego, niemieckiego tekstu polityki prywatności.