SIEGENIA: "Uczestnictwo w FENSTERBAU 2022 to zbyt duże ryzyko!"

Sie Beurs Fensterbau
Sie Beurs Fensterbau

SIEGENIA GROUP uznaje, że udział w FENSTERBAU 2022 jest zbyt ryzykowny i rezygnuje z udziału w imprezie. Decyzja taka została podjęta i ogłoszona przez kierownictwo SIEGENIA. „FENSTERBAU jako wiodące targi międzynarodowe, są bardzo ważne dla naszej firmy. Cały czas jest to dla nas kluczowa platforma do prezentacji innowacji produktowych oraz miejsce bezpośredniego dialogu z klientami i wszystkimi zainteresowanymi. Niestety, niepewna sytuacja wokół pandemii koronawirusa oraz szybkie rozprzestrzenianie się kolejnych odmian wirusa uniemożliwiają zwiedzającym i wystawcom odpowiedzialne zaplanowanie udziału w targach" - wyjaśnia Wieland Frank, właściciel firmy SIEGENIA. 

Zagrożenie dla zdrowia - zaniepokojeni klienci z kraju i zagranicy

"Z naszego punktu widzenia trudno jest obecnie oszacować skalę zagrożenia dla zdrowia związaną z uczestnictwem w targach naszych pracowników i Państwa jako zwiedzających. Nie zmieniają tego różne przepisy dotyczące higieny i szczepień/testów. Jako wystawcy ponosimy sporą odpowiedzialność i jesteśmy zobowiązani podjąć odpowiednie działania. Również możliwość rozmowy i wymiany pomysłów, która jest dla nas decydującym czynnikiem sukcesu biznesowego targów, postrzegamy obecnie jako ograniczoną. Zapytania, które otrzymujemy codziennie od naszych klientów w kraju i za granicą, wyraźnie odzwierciedlają tę troskę. W chwili obecnej musimy realistycznie podejść do sprawy - podczas targów nie da się całkowicie kontrolować tego ryzyka." wyjaśnia Wieland Frank. W przypadku przesunięcia terminu FENSTERBAU FRONTALE, SIEGENIA jest otwarta na ponowne podjęcie dialogu z organizatorami targów w Norymberdze. Mamy nadzieję na uczestnictwo w targach w 2024 r. i możliwość kolejnego udanego spotkania w ramach FENSTERBAU FRONTALE.

SIEGENIA w dalszym ciągu chce pozostać w dialogu ze swoimi klientami i być widoczna w branży: "Mamy Państwu wiele do pokazania i właśnie uruchamiamy ciekawe narzędzie komunikacyjne, dlatego warto zostać z nami w kontakcie." przekonują Wieland Frank i Guy Muller, Dyrektor Pionu Biznesowego Rynek & Klienci.