Skieruj się wraz z nami w stronę nowych grup docelowych

Raumkomfort-verarbeiten Schulung Header

ADVANCE Business Support

Szkolenie techniczne „Napędy i sterowanie“

Skieruj się wraz z nami w stronę nowych grup docelowych: przy pomocy naszych produktów DRIVE axxent DK, napędów HS DRIVE i aplikacji SIEGENIA Comfort będą Państwo mieć możliwość zaoferowania swoim klientom rozwiązań, które inteligentnie integrują przestrzeń i zwiększają komfort jej użytkowania. Dostosowane do potrzeb szkolenie "Napędy i sterowanie" pozwala zapoznać się z naszymi nowoczesnymi produktami i znacznie podnieść swoje kompetencje w tym zakresie. W trakcie szkolenia wyjaśniamy jak instalować, montować i uruchamiać napędy oraz w ramach praktycznych warsztatów umożliwiamy samodzielne przeprowadzenie konfiguracji i programowania, oraz prac związanych z konserwacją i utrzymaniem.

Państwa korzyści z ADVANCE

  • wyższe kompetencje w zakresie wiedzy o produkcie
  • zorientowane na praktykę nabywanie ważnej wiedzy technicznej
  • atrakcyjne możliwości pozyskiwania klientów i kontaktów z klientami