Ruimtelijk comfort verwerken

Ventilatie en energie-efficiëntie

Een positief ruimteklimaat herkent men aan de frisse lucht en aan de mogelijkheden om kostbare warmte binnenshuis te houden. En ook aan de ruimteatmosfeer, omdat geluid, pollen en ook inbrekers bij het ventileren buiten blijven. Met moderne ventilatieapparaten hangt bij uw klanten een gezond ruimtelijk comfort in de lucht.