Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Sme radi že ste navštívili naše webové stránky a prejavili záujem o služby firmy SIEGENIA-AUBI KG. Ochranu Vašej privátnej sféry a Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, berieme veľmi vážne. Rešpektovanie nariadenia zákona o ochrane osobných údajov a je pre nás samozrejmosťou. Ďalej Vás budeme informovať, ktoré údaje prípadne zhromažďujeme a ako s nimi zaobchádzame.


Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame?

Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby sme od Vás potrebovali akékoľvek osobné údaje. Dozvieme sa len meno vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku z ktorej ste nás navštívili a jednotlivé stránky ktoré si u nás prezeráte. Len ak využívate určité služby, sú zhromažďované a spracované osobné údaje.


Za akým účelom zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje?

Pretože sa neustále usilujeme našu ponuku vylepšovať , vyššie uvedené údaje sú štatisticky spracované.

Ak využijete servisnú službu, sú spravidla zhromažďované len také údaje, ktoré potrebujeme na zabezpečenie takýchto služieb. Ak vás budeme žiadať o ďalšie informácie, jedná sa o dobrovoľné informácie. Spracovanie osobných údajov je uskutočňované výhradne na splnenie dopytovaných služieb a zabezpečenie oprávnených vlastných obchodných záujmov.


Budú osobné údaje poskytnuté tretej strane?

Vaše osobné údaje nebudeme iným firmám ani poskytovať, zverejňovať, prenášať,  predávať ani iným spôsobom z nich prosperovať, bez toho aby sme mali váš výslovný súhlas. To neplatí len v prípade, že by sme boli k zverejneniu alebo poskytnutiu údajov viazaní zákonom alebo rozsudkom súdu.


Newsletter