Právne podmienkyAj napriek dôsledne kontrole obsahu nepreberá spoločnosť SIEGENIA-AUBI KG žiadnu záruku za obsah externých odkazov. Za obsah prelinkovaných stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia. Zobrazená ponuka produktov a služieb ako aj technické údaje zodpovedajú aktuálnemu stave v Nemecku. Právo na zmenu a omyly vyhradené. Všetky práva k údajom zverejneným on-line  sa serveri:  www.siegenia.com zostávajú vyhradené. Obsahy internetových stránok SIEGENIA-AUBI KG sú k dispozícii na použitie výhradne pre osobnú potrebu. Neautorizované kopírovanie, ďalšie použitie alebo zmeny webových stránok SIEGENIA-AUBI KG nie je povolené. SIEGENIA-AUBI KG ako poskytovateľ obsahu je zodpovedný podľa § 8 Telekomunikačného zákona za vlastné obsahy, ktoré pripraví na použitie. Napriek tomu že sú všetky obsahy dôsledne kontrolované a stále aktualizované, nemôže byť poskytnutá záruka za ich úplnosť, správnosť a aktuálnosť. SIEGENIA-AUBI KG preto neručí za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s použitím týchto obsahov.

Copyright

Zverejnené obsahy internetových stránok spoločnosti SIEGENIA-AUBI KG sú chránené podľa autorského práva. Všetky práva vyhradené. S výnimkou ponúkaných dokumentov na stiahnutie v originálnom znení je použitie textov a obrázkov, ako aj len ich častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SIEGENIA-AUBI KG previnením proti nariadeniu autorského zákona a teda je nezákonné. To platí najmä aj pre všetky práva  na používanie ako kopírovanie, preklad, alebo použitie v elektronických systémoch. Na našich webových stránkach sú použité zapísané značky, obchodné mená, úžitkové vzory a logá. Rovnako pokiaľ nebudú tieto na príslušných miestach takto označené, platia príslušné právne ustanovenia.

Bezpečnosť

Prijali sme technické  a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ochránili pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci a tretie strany podieľajúce sa na spracovaní údajov, sú viazaní zákonom o ochrane osobných údajov a dôverným zaobchádzaním s nimi. Vyhradzujeme si právo toto prehlásenie kedykoľvek zmeniť. Prehlásenie nezakladá žiadne zmluvné alebo iné formálne právo voči akýmkoľvek stranám.
Newsletter