Robíme okná a dvere hodnotnými.

Skupina podnikov SIEGENIA ponúka širokú škálu výrobkov, ktoré robia okná a dvere hodnotnými. S produktovými skupinami výrobkov TITAN, ALU a PORTAL, ako aj AERO a DRIVE, sa spoločnosť radí medzi popredných svetových dodávateľov kovaní, vetracej techniky a technického vybavenia budov. KFV navyše zastrešuje kompletnú oblasť moderných uzamykacích systémov pre dvere. Kompletná ponuka je doplnená firmou SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH, ktorá sa zameriava na výrobky a služby v oblasti ochrany proti vlámaniu a opravy okien. Toto všetko spoločne vytvára mohutné portfólio výrobkov pre spracovateľov, projektantov a architektov – od kovaní pre okná a zasklené dvere cez riešenia technického vybavenia budov pre automatizáciu domov a ochranu proti vlámaniu až po nástenné a okenné vetráky, viacbodové uzamykanie ako aj únikové dvere a automatické zámky.

1914


6. apríla 1914 založil Wilhelm Jäger (1914 – 1937), v Kaan-Marienborn lisovňu a dierovňu „Press - und Stanzwerk Kaan-Marienborn“

1919


Po skončení vojny vstupuje do mladého podniku ako konateľ zať Adolf Frank (1919 – 1947) a podnik sa teraz nazýva JÄGER, FRANK und Co. GmbH. Teraz sa začína úspešná výroba nábytkového kovania. Skúsenosti v tejto oblasti nazbieral mladý Adolf Frank prostredníctvom svojho vzdelávania sa v oblasti priemyslu nábytkového kovania doma a v zahraničí.

1937


20. a 30. roky sú ovplyvnené hospodárskym rozmachom, ale aj neúspechmi. Rozhodnutie Adolfa Franka, ktorý je od roku 1937 jediným vykonávajúcim konateľom spoločnosti Jäger-Frank KG pretransformovanej na komanditnú spoločnosť, prestaviť výrobu krok po kroku na kovania pre okná a vetranie, sa ukázalo ako správne.

1937


Po odstúpení Wilhelma Jägera, sa spoločnosť pretransformovala na komanditnú spoločnosť JÄGER, FRANK & Co. KG. Adolf Frank je teraz jediným vykonávajúcim konateľom spoločnosti.

1945


Spolu so svojim synom Gerhardom Frankom, ktorý sa v roku 1945 vrátil z vojny, sa Adolfovi Frankovi podarilo opäť vybudovať vojnou poznačený podnik.

1945


Gerhard Frank (1947 – 1988) sa vracia z vojnového zajatia a 1. júla 1945 vstupuje do firmy. Svojim inovačným duchom, svojou otvorenosťou novým veciam a vytrvalosťou vytvára pod dohľadom skúsených očí svojho otca Adolfa Franka z malého rodinného podniku medzinárodnú spoločnosť.

1949


V roku 1949 boli predstavené nové skrutkovacie nábytkové kovania, ktoré už nie je potrebné zapustiť do dreva. Medzi inými skriňové kovanie FAMOS a posteľové kovanie SIEGENIA.

1952


Expanzia spoločnosti je úzko spojená s „hospodárskym zázrakom“ Spolkovej republiky a je založená predovšetkým na výrobnom programe okenných kovaní na vetranie, ktoré sa doma aj v zahraničí predávajú pod názvom SIEGENIA.

1954


V roku 1954 dobýva trh prvé doprava/doľava použiteľné otváracie a vyklápacie kovanie, ktoré zaistilo spoločnosti výrazné konkurenčné výhody. „Otváranie a vyklápanie“ pritom označuje dve funkcie okna, ktoré sa dá otvoriť a taktiež za účelom vetrania miestnosti aj vyklopiť.

1955


Len o jeden rok neskôr nasleduje prvé skryté otváracie a vyklápacie kovanie. Úplnou integráciou mechaniky otváracieho a vyklápacieho okna do okenného rámu urobil túto neviditeľnou, čím vyhovel aktuálnym architektonickým požiadavkám.

1955


Rok 1955 sa považuje oficiálne za rok vzniku značky SIEGENIA. Táto značka – používaná už od konca vojny – je v Nemeckom patentovom úrad zapísaná ako ochranná značka tovaru.

1957


Gerhard Frank sa ako osobne ručiaci spoločník stáva spolumajiteľom firmy SIEGENIA.

1958


Výrobkom SIAL sa uviedla na trh prvá štrbinová ventilácia okien, ovládaná pákou a tiahlom.

1961


Kovania SOLID, DUAL a VARIANT predstavujú novú generáciu skrytých otváracích a vyklápacích kovaní firmy Siegenia. Základom všetkých troch kovaní je skrytý mechanizmus s tiahlom. Typy kovaní sa rozlišujú uložením ovládacích pák: na spodnom uložení krídla (VARIANT), nad rohovým pántom (SOLID) alebo z boku, v strede na okennom krídle (DUAL).

1962


Postupom rokov spoločnosť rýchlo rástla: V roku 1962 sa presťahovala do novej administratívnej budovy v ulici Eisenhüttenstraße. Komanditná spoločnosť JÄGER-FRANK KG zamestnáva vyše 200 zamestnancov.

1964


V roku 1964 získava Gerhard Frank – v roku úmrtia svojho otca – za svoje nespočetné vynálezy zlatú medailu Rudolfa Diesela.

1964


V roku 1964 sa oslavuje 50 rokov „Kovania pre stavebný a nábytkársky priemysel od spoločnosti Jäger-Frank KG“.

1966


Spoločnosť Jäger-Frank KG vyrobila s LM 1000 prvé otváracie a vyklápacie kovanie ovládané jednou kľučkou určené pre hliníkové okná.

1967


V novej priemyselnej zóne Weißtal v Niederdielfen sa otvára závod II. Sem sa nasťahovali nové výrobné zariadenia, moderná galvanika a časti administrácie.

1968


Len dve predmontované súčasti tvoria otváracie a vyklápacie kovanie SIEGENIA-COMPACT, nachádzajúce sa na preklopení okna: toto v podstatnej miere zjednodušuje doraz a krídlu dáva zlepšené statické vlastnosti.

1969


GLOBAL: Otváracie a vyklápacie kovanie ovládané jednou kľučkou s „obvodovým uzamykaním“, skladajúce sa zo súčastí pripravených na montáž.

1970


SIEGENIA je medzičasom ako značka taká známa, že v roku 1970 Gerhard Frank svoju spoločnosť premenoval na SIEGENIA-FRANK KG.

1970


V tom istom roku získava za svoju podnikateľskú prácu Spolkový záslužný kríž na stužke.

1972


Vývojom medzičasom už legendárneho otváracieho a vyklápacieho kovania FAVORIT dáva SIEGENIA modernej výrobe a konštrukcii okien rozhodujúce výhody pri spracovaní. Prvý krát uvádza SIEGENIA na trh kovanie, pri ktorom dokáže výrobca okien prehľadným počtom jednoducho kombinovateľných súčiastok kovania a v niekoľkých montážnych krokoch vybaviť okno funkciou „otvoriť a vyklopiť“.

1972


Dňa 1. apríla 1972 sa v obci Eugendorf pri meste Salzburg (Rakúsko) slávnostne otvára prvá filiálka.

1973


V roku 1973 prezentuje SIEGENIA „mechanizmus Trial“, ktorým v oblasti výroby okien nastavuje nové merítka: Prvýkrát možno kapsu uloženia pre skrinku mechanizmu zámky vytvoriť jednoduchým vŕtaním a nemusí sa už frézovať do drážky, čo je časovo náročné. Tak ako koncept súčasti tak aj otvor pre mechanizmus sú v dnešnej dobe pri otváracích a vyklápacích kovaniach všeobecným štandardom.

1974


Na začiatku roku 1974 sú sklad hotových výrobkov, baliareň a expedícia presúvané do závodu II do obce Wilnsdorf-Niederdielfen.

1978


Nový závod II v obci Niederdielfen denne opúšťajú tisíce kovaní a už čoskoro sú potrebné ďalšie výrobné haly. Krok po kroku sa výrobné haly v obci Niederdielfen rozširujú – až do roku 1984. Obe naftové krízy v rokoch 1973 a 1979 prerušili rast spoločnosti len na krátku dobu.

1981


Začiatkom osemdesiatych rokov sa sortiment výrobkov rozširuje o zdvíhacie a posuvné kovania pre veľkoplošné posuvné okná a dvere a o zvukovo-izolačné vetráky.

1982


Otvára sa nové sociálne zariadenie s úžitkovou plochou okolo 1300 metrov štvorcových. Popri kuchyni, jedálni a školiacej miestnosti na prízemí, sa v suteréne nachádzajú umyvárky a šatne.

1983


SIEGENIA AEROPAC je výkonný nástenný vetrák šetriaci prúd, ktorý necháva nepríjemný hluk z cestnej, železničnej a leteckej dopravy „vonku“ a napriek tomu zaisťuje prísun čerstvého vzduchu aj pri zatvorených oknách.

1984


Ďalšou etapou výstavby sa uvádza do prevádzky nový blok s halami o ploche 4000 metrov štvorcových. Na celkovej výrobnej a skladovacej ploche o veľkosti 29.000 metrov štvorcových poskytujú a vytvárajú najmodernejšie výrobné zariadenia predpoklady pre stálu kvalitu. Spoločnosť zamestnáva 700 zamestnancov a jej podiel exportu je viac ako 20 %.

1987


Odpoveďou na požiadavku po väčšej hospodárnosti pri montáži, po väčšom komforte obsluhy a po väčšej bezpečnosti je výrobok PSK-PORTAL. Na trh sa uvádza prvé paralelné posúvacie a vyklápacie kovanie, ktoré jednoduchým spôsobom odsúva krídla o hmotnosti až do 150 kg.

1988


Prechod z tretej generácie na štvrtú generáciu v roku 1988 bol neplánovaný, pretože Gerhard Frank v októbri toho istého roku, po ťažkej tri roky trvajúcej chorobe, vo veku 68 rokov zomiera. Jeho syn, Wieland Frank, preberá „žezlo“ v rodinnom podniku ako výkonný a osobne ručiaci spoločník vo veku 29 rokov.

1989


V dôsledku politických zmien v Nemecku a vo východnej Európe po páde múru, spoločnosť v roku 1989 posilňuje svoju expanziu do európskeho zahraničia ako aj na trhy na blízkom, strednom a ďalekom Východe. Vzniká jedenásť nových distribučných stredísk a filiálok a jestvujúce tri sú rozširované.

1989


Ďalšie štandardy v odvetví, v zmysle racionálnej výroby okien, vytvára rodinný podnik v roku 1989 uvedením prvého otváracieho a vyklápacieho kovania s možnosťou upnutia pre hliníkové profily.

1994


Dvojitý miskovitý otvor pre rohové a nožnicové uloženie v drevených oknách – už zapustené v hrane – uľahčuje nanášanie laku a zjednodušuje nastavenie polohy súčastí otočného bodu ako aj ich spojenie skrutkami.

1996


Presťahovaním hlavnej správy z mesta Kaan-Marienborn do novej budovy v obci Wilnsdorf-Niederdielfen prebieha spojenie správy a výroby v obci Niederdielfen – súčasné hlavné sídlo. Nadčasovo moderná a výnimočná architektúra novostavby je v roku 1997 ocenená Spolkom nemeckých architektov.

1998


Získaním firmy AUBI Baubeschläge GmbH v obci Hermeskeil (Porýnie-Falcko), rozširuje Wieland Frank v roku 1998 portfólio výrobkov a zákazníkov a tým vytvára ďalšie dôležité predpoklady pre rast spoločnosti na medzinárodných trhoch.

1998


Od firmy AUBI pochádza ďalší výrobok, ktorý je v súčasnosti štandardom v odvetví. Takzvaná „páka krídla“, ktorá okenné krídlo bezpečne nadvihne aj vtedy, keď okná po montáži a v priebehu času vlastnou váhou sadnú.

1999


V roku 1999 predstavuje SIEGENIA svojím prvým paralelným nastavovacím okenným kovaním (PAF) ďalšiu inováciu. Okenné krídlo sa dá za účelom štrbinového vetrania nastaviť paralelne k rámu a okno je aj v polohe štrbinového vetrania s triedou odolnosti RC-2 odolné proti vlámaniu

2000


V priebehu rokov 2000 až 2004 otvára SIEGENIA závody v Číne a v Poľsku, aby mohla rýchlo obslúžiť rastúce trhy v Ázii a vo východnej Európe.

2002


Zároveň uvádza spoločnosť opätovne na trh novú inováciu, ktorá mení prevratným spôsobom výrobný proces výroby okien: Systém kovania TITAN iP umožňuje po prvý krát a veľmi flexibilne namontovať komponenty kovania do profilových tyčí alebo hrán pred zvarením alebo zlepením.

2003


Päť rokov po získaní sa spoločnosti AUBI Baubeschläge GmbH a SIEGENIA-FRANK KG zlúčia do dnešnej SIEGENIA-AUBI KG.

2004


Rok 2004 je rok založenia spoločnosti SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH so sídlom v meste Reinsfeld, ktorá sa úspešne špecializuje na výrobky, riešenia a servisné služby v oblasti dodatočnej ochrany proti vlámaniu na už namontovaných oknách a na opravu okien.

2005


Skupina výrobkov vetracia a ventilačná technika sa sťahuje do lokality Lehnscheid v obci Wilnsdorf.

2006


V roku 2006 preberá SIEGENIA firmu KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG v meste Velbert – vedúcu firmu na nemeckom trhu v oblasti vysoko kvalitných kovaní domových dverí a uzamykacích systémov. Táto akvizícia doplňuje sortiment výrobkov firmy SIEGENIA a tým robí zo spoločnosti jedného z vedúcich dodávateľov ucelených riešení a systémov funkčnosti okien a dverí a decentrálneho vetrania a ventilácie priestorov.

2007


Všetky súčasti, ktoré sa dĺžkovo neupravujú, majú nové „spojovacie miesto na zacvaknutie“. Pomocou tohto spojovacieho miesta je možné, veľmi rýchlo pripojiť spojovacie kusy a predĺženia. Tieto súčasti sa jednoducho zasunú a spojovacie miesto samostatne „zacvakne“.

2008


SIEGENIA-AUBI má celosvetovo ako prvý výrobca kovaní certifikačnú značku ift Q.

2008


Rok 2008 je rokom, keď SIEGENIA-KoPiBo (3D-Komfortné hribovité čapy) začínajú v TITAN AF Programe kovaní svoje víťazné ťaženie. Samočinne sa nastavujúcim prestavením výšky sa KoPiBo vždy optimálne prispôsobí toleranciám drážok a tým v podstatnej miere zmenšuje čas pri nastavovaní. Montéri okien sú nadšení a používateľ okien si cení vysoký komfort obsluhy ľahko idúceho okna.

2013


Dnes je každé z výrobných stanovíšť v Nemecku zodpovedné za vývoj a výrobu určitého spektra výrobkov širokého výrobného sortimentu firmy SIEGENIA. Výrobný závod v Poľsku preberá ručné operácie, ktoré sú v Nemecku nerentabilné a výrobný závod v Pekingu zásobuje čínsky a ázijský trh.

2013


Zo stále viac a viac previazaného a sieťou prepojeného sveta vznikajú pre spoločnosť SIEGENIA nové výzvy. Výrobky SIEGENIA, ako napríklad motorom poháňaná zámka domových dverí, motorom poháňané okno alebo posuvné dvere alebo energeticky efektívny, viacúčelový vetrací prístroj, sa dajú v „inteligentnom a sieťou prepojenom dome“ rôznymi spôsobmi použiť a ovládať pomocou inteligentných telefónov alebo automatizačným systémom domov .

2014


Aktuálne sa stará o vývoj, výrobu a predaj výrobkov s výrobnou značkou SI a KFV pre zákazníkov vo viac ako 80 krajinách po celom svete vyše 2.800 zamestnancov, ktorí sú taktiež rozdelení po celom svete. „Nápady a základné myšlienky môjho pradeda, deda a otca trvajú až dodnes, ale len inovácie a neustále konštruktívne zmeny zabezpečujú ďalšiu existenciu spoločnosti“.

2014


Aktuálna novostavba smer udávajúceho výstavného centra s integrovaným skúšobným strediskom ako aj výstavba najmodernejšieho zariadenia na zošľachťovanie povrchov v obci Niederdielfen sú známkou trvalého modernizačného procesu spoločnosti.

2014


Investície do budúcnosti a do lokalít sú jasným vyznaním pre výrobky „Made by SIEGENIA“. Motto k 100. narodeninám „More drive than ever“ zdôrazňuje, že sa skupina podnikov bude aj v budúcnosti intenzívne zaujímať o to, robiť okná a dvere hodnotnými.

Animáciu našej histórie si môžete pozrieť tu:
Newsletter