Naša filozofia

Inovačná sila pre okná sveta.

Dôsledná premena vízií na skutočnosť: tento cieľ dosahujeme vďaka živej a procesne orientovanej firemnej kultúre, vďaka otvorenosti svetu a orientácii na zákazníka. Navyše v spojení s vysokými nárokmi na kvalitu a výnimočnú inovatívnu silu.

Samotné prvotriedne produkty sú však pre nás málo: Solutions Inside – komplexné riešenie pre našich zákazníkov na najvyššej vývojovej úrovni – určujeme pre dnešok i budúcnosť symbol na trhu.

Dávať oknám a dverám funkciu, miestnostiam vzduch a spoločne s našimi partnermi vytvárať tie najlepšie riešenia - to je možné len vtedy, keď budeme každý deň ukazovať inovatívnu silu a včas obsadzovať trhy budúcnosti. Vďaka tomu sa nám darí práve dosiahnuté neustále rozvíjať – investícia do budúcnosti, ktorá sa vyplatí.

Spoločne vyvinuté vodcovské myšlienky dávajú stále prebiehajúcim procesom zmeny v SIEGENIA jasný smer: Tieto procesy sú podporované zakotvením našich principiálnych myšlienok v hodnotách, za ktorými si ako firma stojíme. Starajú sa o nutnú vnútornú podporu a priebehu každého procesu, sú hnacou silou pri realizácii našich cieľov a pevnou súčasťou našej firemnej kultúry.

Hodnoty a princípy ktoré nás motivujú:

Newsletter