AEROCONTROL

Integrovaná kontrola otvárania a zatvárania pre ešte viac bezpečnosti a šetrenie energie.

Nepozorovateľne otvorené alebo sklopené okno je neustálym zdrojom nebezpečenstva, neodolateľnou „pozvánkou na vlámanie“. S technikou AEROCONTROL sa ku vám nasťahuje bezpečnosť. Špeciálny magnetický spínač kontroluje stav otvorenia okna a toto hlási centrálnej jednotke diaľkovej kontroly. Mechanické zabezpečenie vďaka kovaniu je tak rozšírené o elektronickú ochranu proti vlámaniu. AEROCONTROL ale vie ešte viac: pri otvorenom okne môžu byť v rámci komfortného šetrenia energie automaticky uzatvorené ventily na vykurovacích telesách.

Prehľad všetkých výhod

  • úplná flexibilita: vhodné pre všetky materiály okien, všetky systémy kovania SIEGENIA ako i pre najrôznejšie tvary okien
  • bezproblémová integrácia do existujúcich zariadení pre alarm a kontrolu  a jednoduché napojenie na ovládanie odsávača pary
  • možnosť prepojenia s bežnými systémami alarmov a BUS techniky pre budovy
  • vysoká bezpečnosť funkcií a ovládania podľa vybavenia s vysokou odolnosťou voči sabotáži až po triedu ochrany VdS „C“
  • jednoduchá dodatočná montáž vďaka na povrchu uloženým, profilovo nezávislým, magnetickým spínačom
  • odporúčané kriminálnou políciou ako osvedčený systém
  • s bezpečnostným vypínačom pre odsávanie, schváleným nemeckým inštitútom pre stavebnú techniku, zodpovedá predpisom pre krby
Newsletter