Vetracia technika

Čistý vzduch. Dovnútra domu.

Len prostredníctvom kontrolovaného vetrania je možné dosiahnuť zdravé ovzdušie v miestnosti, ktoré spája komfortné bývanie, ochranu stavby a je energeticky efektívne. Vzhľadom na stále menej priepustné obaly stavieb je vyžadovaná kontrolovaná výmena vzduchu – podľa potreby a nezávisle na užívateľovi. Naše inovatívne okenné a nástenné vetráky umožňujú prísun čerstvého vzduchu  a sú rovnako tak komfortné ako aj efektívne. Získavajú naspäť drahé teplo a navyše  chránia pred škodlivým peľom, plesňami, vlhkosťou a nepríjemným hlukom. Tiež ďalšie záťaže vzduchu v miestnosti je možné v nadväznosti na inteligentnú senzoriku kvality vzduchu automaticky rozpoznať a regulovať.

Okenné vetráky

Náš modulárne zostavený mnohostranný program inovatívnych vetracích zariadení určených na montáž do okna alebo jeho periférie. Použiteľný aj pre vhodnú a flexibilnú realizáciu neobvyklých projektov.

Nástenné vetráky

Práve pri modernizačných postupoch presviedča mnoho argumentov na použitie nástenného vetracieho prístroja, ktorý je možné i dodatočne flexibilne integrovať do projektu budovy a ktorý zabezpečí i mnoho dodatočných funkcií.

Senzorika

S inteligentnou senzorikou kvality vzduchu sú záťaže vzduchu v miestnosti včas rozpoznané a okenný alebo nástenný ventilátor je podľa potreby a plne automaticky aktivovaný.
Newsletter