AEROPLUS s rekuperáciou

Eso pre ovzdušie v miestnosti a odvlhčovanie.

Tento nástenný vetrák ponúka veľké plus kvalite života a inteligentnú ochranu pre ľudí v miestnosti. Jeho automatické ovládanie vetrania a vlhkosti sa riadi podľa potreby na základe teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti. Vďaka tomu vytvára AEROPLUS optimálne, zdravé ovzdušie v miestnosti a neustále bojuje proti škodlivinám v murive ako i proti napadnutiu plesňami. Efektivitu a hospodárnosť tohto riešenia zabezpečuje aj spätné získavanie tepla, ktoré šetrí náklady na vykurovanie.

Prehľad všetkých výhod

  • zdravé ovzdušie v miestnosti a ochrana muriva pred škodami spôsobenými vlhkosťou
  • automatická regulácia ovzdušia v miestnosti prispôsobená podľa potreby na zmenu teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti
  • prívod filtrovaného, predhriateho vzduchu
  • automatické odsávanie spotrebovaného a príliš vlhkého vzduchu
  • až 50% spätné získavanie tepla nezaťažujúce životné prostredie, bez vzniku kondenzátu
  • nízke napätie 12V pre vyššiu bezpečnosť
  • na želanie s elektrickým uzáverom prívodu vzduchu

Výhody pri montáži

  • rýchla a čistá montáž v priebehu cca 45 minút
  • montáž na omietku alebo pod omietku
Newsletter