Dverové kovanie

Kľúč k bezpečným dverám

Dverové kovanie, to nie je len zamykanie alebo trieda bezpečnosti. Je to skutočnej bezpečnosti  - či už doma, na pracovisku alebo vo verejných budovách. Výsledkom tohto rozsiahleho premýšľania o bezpečnosti je mimoriadne široké portfólio produktov. KFV ponúka celé spektrum moderných uzamykacích systémov od spoľahlivých zadlabávacích zámkov cez viacbodové uzávery až po mnohostranný sortiment panikových zámkov. Vďaka skúsenostiam a inováciám je spojená najvyššia možná kvalita výrobkov s najvyššou možnou efektivitou a hospodárnosťou. Najlepší príklad: naše viacbodové uzávery podľa veľkostného rastra v inteligentnom stavebnicovom systéme.

Viacbodové uzávery

Naše viacbodové uzávery v inteligentnom veľkostnom rastre prinášajú optimálne riešenie pre každú oblasť a vďaka zjednoteným obrazcom frézovania poskytujú rozhodujúce výhody pre spracovanie, skladovanie a montáž.

Elektromechanické produkty

Dôsledné spojenie mechanického zabezpečenia s najmodernejšou elektronikou prináša bezpečnosť a komfort na najvyššej úrovni.

Zámky

Veľký výber zámkov ponúka vhodné štandardné alebo špeciálne riešenie v najlepšej kvalite spracovania pre každé dvere.

Zámky pre núdzové východy a panikové dvere

Náš inovatívny kompletný program zámkov a viacbodových uzáverov zabezpečuje najvyššiu mieru bezpečnosti pri požiari, v núdzových situáciách a pri vzniku paniky.

Rámové diely

Program rámových dielov pre všetky profilové systémy presvedčí vďaka veľkému výberu, maximálnej flexibilite a inovatívnym detailom.

Zámky pre dvojkrídlové dvere

Flexibilné riešenie s jednoduchou montážou pre dvojkrídlové dvere. Pritom výnimočne bezpečné vďaka silným, vertikálne uzamykateľným uzáverom a možnosti kombinovať s mechanickými a elektronickými viacbodovými uzávermi KFV.

Pánty

Spĺňajú vysoké nároky na dizajn vďaka skrytým dielom kovania a poskytujú dodatočnú bezpečnosť vďaka ochrane proti nadvihnutiu.
Newsletter