Poistka pántov

Bezpečný prídavný diel pre dvere bez slabých miest.

Pre dvere z hliníka, dreva a plastu s ochranou proti vlámaniu bez slabých miest nájdete v sortimente KFV rôzne poistky pántov. Do seba zapadajúce ozubenie dvoch klinových uzatváracích prvkov robí vypáčenie dverí dovnútra tiež na strane pántov takmer nemožné.

Prehľad všetkých výhod

  • jednoduchá montáž
  • účinná optimalizácia ochrany pred vlámaním
Rôzne verzie
  • 8040 ozubené klinové uzatváracie elementy pre zafrézovanie
  • 8041 ozubené klinové uzatváracie elementy prispôsobené pre váš profilový systém
  • 8042 ozubené klinové uzatváracie elementy s nastaviteľným uzáverom prispôsobeným systému profilu
Newsletter