Uzatváracie lišty a zapadacie plechy

Efektívny mnohostranný rámový program pre všetky profilové systémy

KFV ponúka rozsiahly sortiment rámových dielov pre prvky z hliníka, dreva a plastu, ktorý je nielen mnohostranný ale aj vysoko efektívny. Pretože počet rôznych vyhotovení tu neurčuje rozsah možností riešení. Vďaka inteligentnému veľkostnému rastru s identickými obrazcami frézovania a vďaka jedinečnému Q nastavovaniu môžete zabudnúť na špeciálne rámové diely – presne v zmysle efektívnej redukcie nákladov na skladovanie.  

Rámové diely s Q nastavovaním môžu byť použité so všetkými typmi viacbodových uzáverov s čapmi, hákmi (6 mm / 8 mm) alebo ich kombináciou. Jedno jediné vyhotovenie rámového dielu otvára veľkú škálu možností použitia a tak poskytuje rozhodujúce výhody pri montáži.

Oblasti použitia pre rámové diely s Q nastavovaním: 
 • kľučkou ovládané viacbodové uzávery (AS 4350, AS 4900)
 • kľúčom ovládané viacbodové uzávery (AS 2300, 2500, 2600)
 • automatické viacbodové uzávery (AS 3500)
 • 3-strelkové uzávery (AS 2750)
 • panikové viacbodové uzávery (Séria 900)

Prehľad všetkých výhod

 • veľký rozsah nastavenia od 5 mm pri uzatváracích lištách Q
  a protiplechoch Q
 • jedna uzatváracia lišta  / jeden druh protiplechu pre rôzne vyhotovenia uzáverov
 • malá hĺbka zabudovania
 • vysokohodnotný vzhľad

Rôzne vyhotovenia

 • samostatné protiplechy
 • uzatváracie lišty pre rôzne výšky dverí
 • k dispozícii s a bez kĺzavej technológie pre strelky
 • rámové diely pre dverové poistky
 • k dispozícii v povrchových úpravách pozinkovaná, prášková farba, ušľachtilá oceľ
Newsletter