Uzáver s tromi strelkami

AS 2750: jednoducho trojnásobne tesné

Uzáver AS 2750 s tromi strelkami, kde je jedna hlavná strelka a dve odpružené strelky Softlock  -vo vedľajších krabiciach zámku  - je neustále trojnásobne fixovaný. Tento viacbodový uzáver AS 2750 tak chráni proti deformácii dverí a ponúka vysokú základnú bezpečnosť aj v neuzamknutom stave. Po uzamknutí kľúčom ponúka kombinácia masívnych otočných hákov a streliek, vrátane hlavnej strelky s ochranou proti prerezaniu, veľkú odolnosť proti vypáčeniu a vysadeniu dverí. Silno priťahujúci a ľahko ovládateľný prevod sa stará aj pri silnom zaťažení ťah/tlak o optimálnu tesnosť uzatvorenia rovnako tak, ako aj o tepelnú a protihlukovú ochranu.

Prehľad všetkých výhod

  • tri strelky zaťažujú pokusy o vlámanie vďaka ich spätnému tlaku
  • dvojnásobná kombinácia otočných hákov a streliek pre vysokú ochranu pred vlámaním do triedy RC3
  • ochrana proti deformácii dverí vďaka trom Soflock strelkám
  • silné pritiahnutie dverí vďaka prevodu v hlavnej krabici zámku
  • optimálne tesný uzáver, teplotná a protihluková ochrana
  • vhodné pre bytové dvere, domové dvere a objekty

Rôzne varianty

Blokovacie ramienko T2:
  • blokovacie ramienko je skryto uložené v drážke, vďaka čomu nie je narušený dizajn dverí žiadnou prídavnou retiazkou
  • os poistky otvorenia je analogický k osi viacbodového uzáveru. Vďaka tomu ležia dverová kľučka a otočný gombík blokovacieho ramienka v jednej optickej osi. 
Denná západka (115A/115B):
  • Uzatváracia lišta v prevedení E3Q umožňuje kombináciu s dennou západkou.
  • Uvoľnenie hlavnej a vedľajšej strelky je vykonané prostredníctvom mechanickej aretácie uzatváracieho ramienka na troch E-otváračoch.
Newsletter