Status Quo COVID-19

Update z 06.05.2020

Ostatnie dni pokazały nam, że podjęte przez nas działania i niezbędne ograniczenia zostały odpowiednio dopasowane do aktualnej sytuacji. Mimo wprowadzonych restrykcji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, udało nam się zachować ciągłość pracy i umożliwić Państwu zamawianie towarów i korzystanie z naszych usług.

Praca na produkcji i magazynie, z zachowaniem obowiązujących wymogów higienicznych, przebiega bez zakłóceń i opóźnień.

Zespół sprzedaży, pracujący zdalnie - pozostaje do Państwa dyspozycji służąc informacją i wsparciem technicznym.

Na chwilę obecną nie planujemy żadnych znaczących zmian we wdrożonych przez nas procesach. W miarę stabilizowania się sytuacji będziemy starali się wracać do normalnego trybu pracy – zdając sobie jednak sprawę, że nie będą do zmiany radykalne i będą one wprowadzane stopniowo, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Update z 08.04.2020:

Szanowni Klienci i Partnerzy,

w tym miejscu na bieżąco przekazujemy informacje o obecnej sytuacji w firmie SIEGENIA związanej z Covid-19.

Podjęte przez nas środki mające na celu zabezpieczenie produkcji i utrzymanie łańcucha dostaw, cały czas pozwalają nam skutecznie realizować procesy i zapewniać Państwu ciągłość dostaw.  

Większość naszych pracowników, którzy nie są zaangażowani bezpośrednio przy produkcji, pracuje teraz w domu i właśnie stamtąd realizuje swoje zadania.
Cały nasz zespół sprzedaży pozostaje do dyspozycji, aby mogli Państwo bez problemu uzyskać potrzebne informacje lub wsparcie niezbędne do prowadzenia dalszej działalności.

Ze względu na mocno ograniczoną możliwość bezpośrednich spotkań, zarówno Przedstawiciele Techniczno-Handlowi, jak i pozostałe osoby wsparcia sprzedaży aktualnie wykonują swoje zadania w  ramach skróconego czasu pracy. Dokładamy jednak wszelkich starań by zorganizować naszą pracę tak aby w jak najmniejszym stopniu odczuwali Państwo skutki wprowadzonych ograniczeń, a wszelkie prośby i zapytania nie pozostawały bez odpowiedzi, dłużej niż to konieczne.

Będziemy nadal monitorować sytuację, dostosowując w razie potrzeb nasz plan działania. Wszelkie niezbędne informacje będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

 

Update z 19.03.2020:

z pewnością z dużym zainteresowaniem obserwujecie Państwo, jak rozwija się sytuacja w związku z koronawirusem w Niemczech, Europie i reszcie świata oraz jak dynamicznie rządy podejmują działania w celu jego powstrzymania i zwalczania. Nie ma wątpliwości, że jest to nowe, bezprecedensowe wyzwanie, którego krótko-, średnio- i długoterminowych konsekwencji nie można jeszcze przewidzieć.

Najważniejszą sprawą jest dla nas w tej chwili zdrowie nas wszystkich, ochrona naszych pracowników i ich bliskich oraz możliwie najlepsze wsparcie naszych partnerów biznesowych w utrzymaniu ich działalności. Tym wyzwaniom podporządkowane są wszystkie wprowadzone przez nas środki bezpieczeństwa i wytyczne działań, które na bieżąco analizujemy i dopasowujemy do aktualnych potrzeb.

Doceniamy Państwa zaufanie do nas jako partnera biznesowego, dlatego dokładamy wszelkich starań aby zapewnić Państwu dostęp do naszych produktów i usług. W związku z aktualną sytuacją podjęliśmy następujące środki zapobiegawcze i ochronne dla naszych pracowników, dostawców i klientów:

Zabezpieczanie łańcucha dostaw

Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami na okoliczność wystąpienia możliwych wąskich gardeł. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o pojawieniu się jakichkolwiek problemów. U naszych dostawców z Chin wyraźnie odczuwalna jest już poprawa  sytuacji, a dostawy są już w drodze. Aby zminimalizować ryzyko związane z utrzymaniem dostaw stosujemy się do zaleceń pandemicznych / awaryjnych naszych dostawców i partnerów logistycznych, wprowadziliśmy również własne instrukcje postepowania i procedury związane z wejściem na teren zakładu dla dostawców i firm zewnętrznych.

Dostępność i kanały komunikacji

By ograniczyć do minimum ryzyko infekcji, wprowadziliśmy znaczne ograniczenia dotyczące podróży, stosując się do ogólnych zaleceń i instrukcji odpowiednich władz. Zaleciliśmy naszym pracownikom ograniczenie wewnętrznych grupowych spotkań do minimum, ewentualnie przeprowadzanie ich za pomocą wideokonferencji. To samo dotyczy spotkań z partnerami biznesowymi, które podlegają również bardziej rygorystycznej kontroli. Dostosowanie infrastruktury IT, system pracy zdalnej oraz wykorzystanie cyfrowych form organizacji spotkań zapewniają nam możliwość komunikowania się Państwem bez większych ograniczeń.

Unikanie ryzyka wśród załogi

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, dlatego wprowadziliśmy szereg dodatkowych procedur mających na celu podniesienie higieny osobistej i  stanowiskowej w całej firmie. Ponadto pracownicy, którzy kontynuują pracę w poszczególnych zakładach zostali odpowiednio oddzieleni od siebie, a miejsca odpoczynku zostały dostosowane do aktualnych zaleceń dotyczących między innymi zachowania bezpiecznej odległości. Odpowiednie rozłożenie  przerw w pracy oraz dostosowanie godzin pracy do nowej sytuacji powinno również zminimalizować ryzyko infekcji. W przypadku osób powracających z wakacji z obszarów wysokiego ryzyka utrzymujemy stałą kwarantannę w domu.

Utrzymanie produkcji

Jesteśmy przygotowani na ewentualne braki personalne na produkcji i możemy na nie elastycznie reagować, poprzez dostosowanie pracy zmianowej. Posiadamy również plany awaryjne dla kadry kierowniczej oraz IT. Systemami możemy kierować zewnętrznie.

Będziemy dalej obserwować sytuację i dostosowywać nasze środki zapobiegawcze w zależności od potrzeb.

Życzymy zdrowia

pozdrawiamy SIEGENIA GROUP