Wyłącznik bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa wentylacji z aprobatą DIBt

Nie wolno uzależniać tak ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo, od przeciągów w pomieszczeniu. Dlatego właśnie rozporządzenie w sprawie palenisk (FeuV) zezwala na eksploatację palenisk zależnych od wentylacji w pomieszczeniu razem z wyciągami kuchennymi tylko w razie zagwarantowania dopływu świeżego powietrza. W przeciwnym razie mogą się bowiem tworzyć niebezpieczne spaliny. Nowy wyłącznik bezpieczeństwa wentylacji wywiewnej, połączony przewodem ze specjalnym czujnikiem magnetycznym AEROCONTROL pozwala na eksploatację okapu kuchennego dopiero po otwarciu okna. Czujnik magnetyczny montuje się we wrębie okna, dzięki czemu jest on niewidoczny z zewnątrz. Czujnik magnetyczny przekazuje informacje o stanie okna do zasilacza. Gdy okno jest zamknięte okap kuchenny pozostaje wyłączony.

W skrócie

  • nie dopuszcza do korzystania z instalacji wywiewnej (okapu) w pomieszczeniu bez zapewnienia dopływu powietrza.
  • aprobata DIBt dla pakietu złożonego z wyłącznika bezpieczeństwa wentylacji wywiewnej oraz zintegrowanego, specjalnego czujnika magnetycznego AEROCONTROL
  • wewnętrzny zintegrowany w oknie czujnik magnetyczny
  • zgodny z rozporządzeniem w sprawie palenisk FeuVO § 4
  • spełnia ustawowe wymagania listy reguł budowlanych oraz zrzeszeń kominiarskich

Zalety montażowe

  • łatwe elastyczne podłączenie wyłącznika za pomocą 6-metrowego przewodu
  • z pałąkiem zabezpieczającym do wtyczki
  • możliwość zainstalowania w późniejszym czasie
Newsletter