Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in de diensten van SIEGENIA-AUBI KG. Wij nemen daarom de bescherming van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, zeer serieus. Naleving van de bepalingen van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming is voor ons een vanzelfsprekendheid. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij indien nodig verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.


Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt?

U kunt onze websites bezoeken zonder dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Wij weten alleen de naam van uw internet-provider, de website van waaruit u ons bezoekt en de pagina's die u bij ons bezoekt. Alleen wanneer u gebruik maakt van bepaalde diensten, worden persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt.


Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

Omdat wij er voortdurend naar streven de aangeboden diensten in een continu proces te verbeteren, worden de bovengenoemde algemene gegevens statistisch geëvalueerd. Voor zover u gebruik maakt van onze diensten worden in de regel alleen die gegevens verzameld, die wij nodig hebben voor het verlenen van de diensten. Waar wij om meer gegevens vragen, gaat het om vrijwillig te geven informatie. De verwerking van persoonlijke gegevens geschiedt uitsluitend ten behoeve van het verlenen van de gevraagde dienst en ter bescherming van de eigen legitieme zakelijke belangen.


Worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instellingen niet bekendmaken, overdragen, verkopen of anderszins te gelde maken, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben verkregen. Andere regels zijn van toepassing, wanneer wij tot bekendmaking of overdracht van de gegevens wettelijk of door een rechterlijk bevel verplicht zijn.


Newsletter