Privacyverklaring SIEGENIA-AUBI KG

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de website van SIEGENIA-AUBI KG.

Wij vinden het zeer belangrijk dat uw persoonlijke gegevens goed worden beschermd. Daarom willen wij u informeren over de gegevensbescherming binnen onze onderneming.

SIEGENIA-AUBI KG neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Als particuliere onderneming gelden voor ons de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse wet op de gegevensbescherming [Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)] en de Duitse wet op de telemedia [Telemediengesetz (TMG)]. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de regels over gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners in acht worden genomen.

Wij willen erop wijzen dat de verzending van gegevens op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) gepaard kan gaan met een veiligheidsrisico. Volledige bescherming van gegevens voor gebruik door derden is niet mogelijk.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder informeren wij u over de aard, de omvang en de doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. U kunt deze informatie te allen tijde op onze website raadplegen.  

1. Algemene informatie

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens volgens de volgende beschrijving. U kunt onze website in beginsel bezoeken zonder u te registreren.

Wanneer u onze website bezoekt en wanneer u een bestand oproept, wordt door onze webserver resp. onze provider voor statistische doeleinden informatie hierover verzameld en opgeslagen als “server-logfiles“ (bijv. datum en tijdstip van uw bezoek, URL van de verwijzende website, opgeroepen bestand, omvang van de gezonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP-adres). Deze gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt en uitsluitend anoniem geëvalueerd en daarna gewist. Dit zijn geen persoonsgegevens. Persoonsgegevens (vooral naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden op vrijwillige basis verzameld. Ze worden niet doorgezonden aan derden. Wij kunnen deze gegevens niet koppelen aan een bepaalde persoon of aan andere gegevens. SIEGENIA behoudt zich wel het recht voor de server-logfiles achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.  

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbeschermingswetgeving en andere bepalingen betreffende gegevensbestemming is SIEGENIA-AUBI KG. Onze contactgegevens vindt u in het colofon.  

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:  

De heer Thomas Freudenberg
Tel.:        +49 271 3931-314
Fax:       +49 271 3991- 77314
Mobiel:    +49 171 6415725
E-mail: datenschutz@siegenia.com

Iedere betrokkene kan zich te allen tijde voor vragen en/of opmerkingen over gegevensbescherming rechtstreeks wenden tot deze functionaris.  

4. Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om informatie die gebruikt kan worden om persoonlijke of zakelijke gegevens van u te verzamelen (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). Bij informatie die wij niet (of slechts met onevenredig veel inspanningen) aan uw persoon kunnen koppelen, bijv. door deze te anonimiseren, gaat het niet om persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden uitsluitend verzameld wanneer u ons deze zelf meedeelt. Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving.  

5. Persoonsgegevens in het contactformulier

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid via e-mail en/of een contactformulier contact met ons op te nemen. De persoonsgegevens die u in dat contactformulier invult (verplicht: achternaam, voornaam, e-mailadres, soort onderneming en productgroep; optioneel: bedrijfsnaam, adres, telefoon) en uw bericht worden slechts voor de behandeling van uw vraag per versleutelde e-mail (TLS-encryptie) aan ons doorgestuurd, opgeslagen en verwerkt. Uw contactgegevens worden niet opgeslagen in onze interne klantendatabase.  

U kunt bovendien via onze website met een contactformulier contact opnemen met een van onze geregistreerde partners. U moet dan uw naam, het onderwerp, uw e-mailadres en uw vraag invoeren. Uw gegevens worden uitsluitend ter behandeling van uw vraag per e-mail (TLS-encryptie) verstuurd naar de desbetreffende partner. Bovendien ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een kopie van uw vraag.

Uw gegevens worden in onze interne database opgeslagen zodat wij onze partners kunnen vragen of zij zaken met u hebben gedaan; op deze manier kunnen wij de effectiviteit van onze website meten. U kunt echter ook via uw eigen e-mailprogramma met onze partners contact opnemen via hun aangegeven e-mailadres.

Op uw verzoek wissen wij deze gegevens nadat de correspondentie is beëindigd. De gegevens worden niet doorgestuurd aan derden buiten ons concern. De op deze wijze verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die mogelijkerwijs worden verzameld door andere onderdelen van onze website.  

6. Aanmelden voor onze Newsletter

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid een abonnement te nemen op onze Newsletter. Met die Newsletter informeren wij u regelmatig over onze aanbiedingen. U moet een geldig e-mailadres, uw land en uw taal opgeven, zodat wij u de Newsletter in de juiste taal kunnen toesturen. Bovendien kunt u uw naam en uw voornamen invoeren als u in de Newsletter persoonlijk aangesproken wilt worden. Wij controleren of u inderdaad de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres resp. of de eigenaar ervan gerechtigd is de Newsletter te ontvangen. Voor dit doel sturen wij u een bevestigingsmail (double-opt-in).

Als u zich aanmeldt voor onze Newsletter, slaan wij uw IP-adres, de datum en de tijd van uw aanmelding op. Wij doen dit voor het geval dat een derde misbruik maakt van uw e-mailadres en buiten u om een abonnement neemt op onze Newsletter. Wij verzamelen geen andere gegevens. De op deze wijze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt in verband met onze Newsletter. Ze worden niet doorgezonden aan derden. De op deze wijze verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die mogelijkerwijs worden verzameld door andere onderdelen van onze website. U kunt het abonnement op onze Newsletter te allen tijde opzeggen. Details kunt u vinden in de bevestigingsmail en in iedere Newsletter. U kunt zich ook via het volgende e-mailadres tot ons wenden: marketing@siegenia.com.  

7. Registreren in ons Partner Network

Als onderneming kunt u zich registreren in ons Partner Network. U kunt uw onderneming in onze partnerzoekmachine als dealer opgeven en ons Partner Network bij andere ondernemingen aanbevelen. Eindklanten kunnen uw onderneming als verkoper vinden en via e-mail of het contactformulier een bericht aan u sturen.

Voor de aanmelding van uw onderneming hebben wij de contactgegevens van uw onderneming, de gebruikersgegevens (aanspreekvorm, voornaam, naam van de contactpersoon, password, e-mailadres) en uw instemming met onze Algemene Voorwaarden/Algemene Verkoopvoorwaarden en de gegevensbescherming nodig. Voordat u uw registratie afrondt, krijgt u de gegevens die u hebt ingevoerd, nog een keer overzichtelijk te zien. Uitsluitend uw bedrijfsgegevens worden getoond; er zijn dus geen persoonsgegevens zichtbaar voor andere gebruikers van het netwerk en de zoekmachine.

De gegevens die u hebt ingevoerd, worden opgeslagen in een interne database en uitsluitend opgeslagen en verwerkt om informatiemateriaal ter beschikking te kunnen stellen en uw onderneming in onze zoekmachine te tonen, wanneer u van tevoren hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij behouden ons echter het recht voor te controleren of de door u ingevoerde gegevens juist zijn.

Uw gegevens worden gewist zodra uw zakelijke relatie met SIEGENIA-AUBI KG ophoudt te bestaan en het doel van de partnerdatabase wegvalt. De gegevens worden niet aan derden doorgezonden.  

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden waarmee op uw eindapparaat specifieke, op u betrekking hebbende informatie wordt opgeslagen terwijl u onze website bezoekt. Met behulp van cookies kan met name de bezoekfrequentie en het aantal bezoekers worden bepaald en de aard van het gebruik worden geanalyseerd, maar ook onze website klantvriendelijker worden gemaakt. Cookies blijven opgeslagen na het einde van een browsersessie en kunnen bij een volgend bezoek aan onze website weer worden opgeroepen.

Deze bestanden bevatten geen persoonsgegevens. Zij worden niet gekoppeld aan eventuele door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Dankzij cookies hoeft u niet steeds weer gegevens in te voeren, kunt u specifieke content gemakkelijker versturen en kunt u zich aanmelden op het besloten gedeelte. Wanneer u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u de acceptatie van cookies in uw browser weigeren. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u lezen in de handleiding van uw browserfabrikant. Wij willen u er wel op wijzen dat u eventueel niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken wanneer u cookies uitschakelt.

9. Foto‘s

“Voor het publiceren van foto’s op internet is in beginsel toestemming van de gefotografeerde personen vereist. Volgens § 23, lid 1 juncto lid 2 van de Duitse wet op de auteursrechten van kunstenaars [KunstUrhG] is deze toestemming niet vereist indien het gaat om

  • foto’s uit de contemporaine geschiedenis,
  • foto’s waarop de personen slechts als opvulling naast een landschap of een andere plaats verschijnen,
  • foto’s van bijeenkomsten, optochten en vergelijkbare evenementen waaraan de afgebeelde personen hebben deelgenomen, of
  • foto’s die niet op bestelling zijn gemaakt, voor zover de verspreiding of tentoonstelling een hoger artistiek belang dient.  

(Bron van dit citaat: functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen)  

Opmerking: Indien u als persoon op een foto staat die wij in het kader van documentatie op onze website hebben geplaatst conform punt 3 hierboven, maar u het niet eens met publicatie van de betreffende foto, verzoeken wij u zich tot ons te wenden of een e-mail te sturen naar marketing@siegenia.com.  

10. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics gebruikt cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wanneer de IP-anonimisering op onze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google verkort in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in specifieke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van deze website te evalueren, om reports over de activiteiten op deze website samen te stellen en om andere diensten te kunnen leveren aan de exploitanten die te maken hebben met het gebruik van de website en van internet.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics verstuurt, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door uw browsersoftware anders in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. U moet dan via de link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) een browser-plugin downloaden en installeren.

U kunt registratie door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken. Dan wordt een opt-out-cookie geplaatst waarmee voortaan wordt voorkomen dat uw gegevens worden geregistreerd wanneer u deze website bezoekt:

Google Analytics deaktivieren

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is aangevuld met de code “anonymizeIp“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenoemde IP-masking) te garanderen.

11. Social Plugins

Op onze website worden Social Plugins gebruikt. U herkent de plugins van de verschillende aanbieders aan hun logo. Wanneer u een pagina met een dergelijke plugin bezoekt, wordt aan de exploitant van de dienst meegedeeld welke pagina u bezoekt. Aan de hand van de verwerkte gegevens kan een profiel van u worden opgesteld. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die met een geactiveerde plugin worden geregistreerd, en hoe deze door de dienstverlener worden gebruikt. Bovendien kan de dienstverlener proberen cookies op uw computer op te slaan.

Wanneer u met uw account bent ingelogd, kan de dienstverlener eventueel uw surfgedrag koppelen aan uw persoonlijk profiel. Dit kunt u voorkomen door van tevoren uit te loggen en eventueel ook geplaatste cookies te wissen.

U kunt in de privacyverklaringen van de verschillende dienstverleners lezen welke concrete gegevens zij registeren en hoe zij deze gebruiken. Wij gebruiken op onze website de volgende plugins:

  • Facebook, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/. Twitter, een service van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Fran-cisco, CA 94107, VS. Privacyverklaring: https://twitter.com/privacy.
  • Instagram, een service van Instagram Inc. Privacyverklaring: https://help.instagram.com/155833707900388.
  • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (vertegenwoordigd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Privacyverklaring Youtube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
  • LinkedIn, een service van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  • Op onze Russische website gebruiken wij odnoklassniki, een service van Mail.Ru LLC, 39 Leningradsky Pr., Bldg. 79, Moskou, 125167, Russische Federatie. Privacyverklaring: https://ok.ru/res/privacypolicy.html.  

12. Externe links

Onze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Voor deze websites is de desbetreffende exploitant aansprakelijk. Wij hebben bij de eerste koppeling van deze externe links gecontroleerd of de content eventueel inbreuk maakt op wet- en regelgeving. Tijdens die controle konden geen inbreuken worden vastgesteld. Wij hebben geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving of op de content van de desbetreffende websites. Het plaatsen van externe links betekent niet dat wij het eens zijn met de content die met de verwijzing of link verbonden is. Van ons kan redelijkerwijs niet worden gevraagd dat wij deze externe links permanent controleren wanneer er geen concrete aanwijzingen zijn voor een inbreuk. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk, wordt de desbetreffende link echter onverwijld gewist.

13. Rechtsgrond van de verwerking

Voor zover wij toestemming vragen voor een bepaalde verwerking, geschiedt deze conform het bepaalde in artikel 6, lid 1, sub a) AVG. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijv. levering van goederen, of van maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bijv. bij een vraag, geschiedt de verwerking conform artikel 6, lid 1, sub b) AVG. Indien onze onderneming een wettelijke verplichting heeft waardoor verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, bijv. nakoming van fiscale plichten, geschiedt de verwerking conform artikel 6, lid 1, sub c) AVG. Voor zover verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform geen van de bovengenoemde bepalingen, verwerken wij gegevens ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming (verbetering van de uitvoering van de activiteiten). Wij letten er hierbij altijd op dat er geen legitiem belang van de betrokkene tegenover staat dat zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang.

14. Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de wettelijke bewaartermijnen. Voor zover het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, wegvalt, worden de gegevens na verloop van de desbetreffende termijn gewist.

15. Recht van inzage en intrekking van toestemming, van bezwaar en recht op beperking van de verwerking, op rectificatie en wissing

U hebt te allen tijde het recht inzage te verkrijgen in door ons opgeslagen gegevens van u en in het doel van de opslag. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens schriftelijk intrekken. U hebt bovendien het recht te verzoeken om rectificatie en beperking van de verwerking alsmede om blokkering of wissing van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

U hebt het recht bezwaar te maken bij de toezichthoudende autoriteit (voor Noordrijn-Westfalen: de functionaris gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen te Düsseldorf).  

16. Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw aan ons verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of gebruik door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de stand der techniek.

Newsletter