Juridische informatieSIEGENIA-AUBI KG aanvaardt, ondanks zorgvuldige controle op de inhoud, geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk. Het getoonde producten- en dienstenaanbod en de technische specificaties voldoen aan de huidige stand in Duitsland, wijzigingen en fouten voorbehouden. Alle rechten van de SIEGENIA-AUBI KG-website (server: www.siegenia.com) blijven voorbehouden. De inhoud van de SIEGENIA-AUBI KG-website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het ongeautoriseerd kopiëren, gebruiken of wijzigen van de SIEGENIA-AUBI KG-website is niet toegestaan. De SIEGENIA-AUBI KG is als aanbieder van de inhoud conform § 8 Teledienstegesetz (wet op teleservices) voor de eigen inhoud, die zij voor gebruik beschikbaar stelt, verantwoordelijk. Hoewel alle inhoud zorgvuldig wordt gecontroleerd en voortdurend geactualiseerd, kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid, juistheid en actualiteit. SIEGENIA-AUBI KG is derhalve niet aansprakelijk voor schade die in verband staat met het gebruik van deze inhoud.

Copyright

De inhoud van de website van SIEGENIA-AUBI KG is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Met uitzondering van de aangeboden downloads voor gebruik in de originele versie is het gebruik van teksten en afbeeldingen, ook gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SIEGENIA-AUBI KG een overtreding van de bepalingen van het auteursrecht en daarom illegaal. Dit geldt met name ook voor alle publicatierechten zoals reproductie, vertaling of gebruik in elektronische systemen. Op onze website worden geregistreerde handelsmerken, handelsnamen, gedeponeerde ontwerpen en logo's gebruikt. Ook wanneer deze op de desbetreffende plaats niet als zodanig zijn gekenmerkt gelden de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door u beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang te beschermen. Al onze medewerkers en derden die bij de gegevensverwerking zijn betrokken zijn onderworpen aan de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming en de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Zij vertegenwoordigt geen enkel contractueel of andere wettelijk recht ten opzichte van of namens een partij.
Newsletter