Filosofie

Systeemoplossingen voor meer ruimtelijk comfort.

Ruimtes tot leven laten komen, zodat men zich er thuisvoelt: dat doel bereiken wij door een levendige en procesgerichte bedrijfscultuur, een sfeer van openheid en klantgerichtheid. Deze elementen worden succesvol gecombineerd met hoge eisen ten aanzien van de kwaliteit en buitengewone innovatiekracht die wij consequent gebruiken voor de hoogst haalbare mate van ruimtelijk comfort.

Van esthetica en design via veiligheid en geborgenheid tot aan een hoge luchtkwaliteit en bedieningscomfort – gerichte implementatie van de verschillende aspecten van ruimtelijk comfort staat voor SIEGENIA centraal bij het ontwikkelen van nieuwe raam-, deur- en comfortsystemen. Om die reden kiezen wij voor nauwe samenwerking met onze klanten, een uitgesproken systeemgerichte denkwijze en een als geheel doordacht samenspel van oplossingen die toonaangevende technologie en een economische verwerking in overeenstemming brengen met aantoornbaar voordeel voor de eindgebruikers.

Producten en oplossingen voor het moderne wonen van morgen onwikkelen - dat is ons alleen dan mogelijk als wij elke dag opnieuw onze innovatiekracht tentoonspreiden en markten van de toekomst tijdig bezetten. Zo kunnen we dat wat we hebben bereikt verder ontwikkelen en het welzijn van de gebruikers van onze oplossingen nog eens verhogen.

Gezamenlijk ontwikkelde richtlijnen geven duidelijk richting aan de doorlopende veranderingsprocessen bij SIEGENIA. Deze processen worden ondersteund door de verankering van onze richtlijnen in de waarden waar wij als bedrijf voor staan. Ze zorgen voor de noodzakelijke interne samenhang in het verloop van elk proces, zijn de drijvende kracht achter de realisatie van onze doelstellingen en een integraal onderdeel van onze uitgedragen bedrijfscultuur.


Waarden en richtlijnen die ons motiveren:

Newsletter