Status Quo COVID-19

Vážení zákazníci a partneři,

po zpočátku povzbuzujícím poklesu počtu nakažených během letních měsíců se ukázalo, že Coronavirus se prozatím stal trvalou součástí naší reality a projevuje se v soukromém a hospodářském životě.

 

Díky rozsáhlým opatřením ochrany zdraví při práci, hygienickému konceptu, stejně tak jako reorganizaci vstupu dodavatelů a cizích firem do závodu, jsme úspěšně minimalizovali riziko nákazy v naší firmě a mohli zabránit ztrátám ve výrobě způsobených COVIDem-19. Námi inicializovaná opatření k zabezpečení výroby a dodavatelského řetězce přispěly k tomu, že naše výrobní procesy běží až do dnešního dne neomezeně a jsme od vypuknutí pandemie schopni bez přerušení dodávat.

 

Naše partnery můžeme ujistit, že my u společnosti SIEGENIA i nadále jednáme s velkou obezřetností a opatrností. Zavedená opatření mají i nadále platnost a my je dodržujeme odpovědně ve všech závodech a ve vedení, stejně tak jako – podle specifických okolností v dané zemi – v našich mezinárodních výrobních, skladovacích a prodejních pracovištích.

 

Tato nákaza má stejně jako dříve vliv na naše procesy, proto bychom Vás na tomto místě chtěli poprosit o pochopení a Vaše napomáhání při adekvátním omezení postupu ve společném kontaktu, tak např. při dodání zboží nebo při návštěvách závodu. Před návštěvami přímo u nás ve firmě se připravte prosím společně s Vaším kontaktním pracovníkem a zohledněte dodatečnou časovou prodlevu pro potřebná ochranná a bezpečnostní opatření při vstupu do našeho arálu. Naše vlastní návštěvy u našich zákazníků domluvíme při zohlednění ochranných a hygienických opatření opět po dohodě s Vámi.

 

Za nás stojí v popředí zdraví všech, ochrana našich spolupracovníků a jejich rodinných příslušníků, právě tak jako snaha o to, naše obchodní partnery co nejlépe podpořit v udržení jejich činnosti.

 

Situaci budeme také nadále sledovat a plán našich opatření neustále přizpůsobovat aktuálnímu  vývoji nákazy.

 

Zůstaňte zdraví!

 

Vaše SIEGENIA GRUPPE