Status Quo COVID-19

Vážení zákazníci a partneři,

určitě  sledujete, jak se v Německu, Evropě a ve zbytku světa vyvíjí situace v souvislosti s koronavirem, jak dynamicky se vlády rozhodují o opatřeních, která ho mají omezit a bojovat proti němu. Není pochyb o tom, že se jedná o novou, bezprecedentní výzvu, jejíž krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé důsledky ještě nejsou v dohledu.

Zaměřujeme se na zdraví každého, na ochranu našich zaměstnanců a jejich příbuzných a na úsilí o podporu našich obchodních partnerů nejlepším možným způsobem při udržování jejich podnikání. Všechna naše opatření jsou tomuto podřízena, a proto neustále vyhodnocujeme situaci a denně porovnáváme naše opatření a procesy.

Vážíme si vaší důvěry v nás jako vašeho partnera a rádi bychom přijali následující opatření k zajištění toho, aby naše společnost byla udržována, s přihlédnutím ke všem možným ochranným opatřením pro naše zaměstnance, dodavatele a zákazníky a aby vám zůstali k dispozici:

Zajištění dodavatelského řetězce

Jsme v úzkém kontaktu s našimi dodavateli, pokud jde o možné překážky v dodávkách. Pokud se ukáže, že zde jsou potíže, budeme vás informovat aktivně. U našich dodavatelů v Číně pozorujeme uvolnění situace, dodávky k nám jsou opět na cestě. Výrobní ztráty v Evropě nejsou v současné době známy. Kromě vlastních pandemických / havarijních plánů našich dodavatelů a logistických partnerů pomáhají minimalizovat rizika také přizpůsobené metodické směrnice a postupy pro přístup dodavatelů a externích společností do závodu.

Dostupnost a způsob komunikace

Abychom udrželi co nejnižší riziko infekce, zavedli jsme rozsáhlá cestovní omezení. Zde se řídíme a přísně dodržujeme pokyny a upozornění úřadů. Obecně se našim zaměstnancům dočasně doporučuje, aby interní skupinové porady mimo pracoviště omezili a používali webové konference. Totéž platí pro zabezpečení schůzek s obchodními partnery, na které se v této době vztahují přísnější kontroly. Přizpůsobení infrastruktury IT, modelů mobilních kanceláří a častější používání digitálních způsobů jednání zajišťují, že jsme pro vás k zastižení bez omezení.

Snížení rizika u zaměstnanců

Naším cílem je vždy zajistit bezpečnost našich zaměstnanců. Proto jsme v celé společnosti zpřísnili hygienická opatření, zkrátili čisticí cykly a vydali navíc dezinfekční prostředky. Kromě toho byli zaměstnanci, kteří pracují na stálých pracovištích, od sebe dostatečně odděleni a rozmezí přestávek bylo nově uzpůsobeno podle bezpečnostních vzdáleností doporučených Ústavem Roberta Kocha. Také vyrovnání času přestávek nebo pracovní doby by mělo minimalizovat riziko infekce. U těch, kteří se vrátili z dovolené z rizikových oblastí, trváme na důsledné domácí karanténě.

Udržení výroby

Jsme připraveni na možný nedostatek zaměstnanců v naší vlastní produkci a pružně reagujeme přizpůsobením našich směnových modelů tak, abychom případné poruchy kompenzovali. Pro oblasti managementu a IT jsou kromě jiného k dispozici plány pro nouzové případy. Tyto systémy lze řídit decentrálně.

Budeme pokračovat v monitorování situace každý den, v případě potřeby upravíme náš akční plán a budeme vás na tomto místě informovat.

Zůstaňte zdraví!

Vaše SIEGENIA GRUPPE