Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky a projevili zájem o služby firmy SIEGENIA-AUBI KG. Ochranu Vaší privátní sféry a Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, bereme velmi vážně. Respektování nařízení zákona o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Dále Vás budeme informovat, které údaje popřípadě shromažďujeme, a jak s nimi zacházíme.


Které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž bychom od Vás potřebovali jakékoliv osobní údaje. Dozvíme se pouze jméno Vašeho internetového providera, webovou stránku, ze které jste nás navštívili, a jednotlivé stránky, které u nás prohlížíte. Pouze pokud využíváte určité služby, jsou shromažďovány a zpracovány osobní údaje.


K jakým účelům shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje?

Protože se neustále snažíme naši nabídku zlepšovat, jsou výše uvedené všeobecné údaje statisticky zpracovány.

Pokud využijete servisní služby, jsou zpravidla shromažďovány pouze takové údaje, které potřebujeme k zajištění těchto služeb. Pokud Vás budeme žádat o další informace, jedná se o dobrovolné informace. Zpracování osobních údajů je uskutečňováno výhradně ke splnění poptávaných služeb a k zajištění oprávněných vlastních obchodních zájmů.


Budou osobní údaje předány třetí straně?

Vaše osobní údaje nebudeme jiným firmám ani poskytovat, zveřejňovat, předávat, prodávat ani jiným způsobem z nich těžit, aniž bychom měli k dispozici Váš výslovný souhlas. Něco jiného platí, pokud bychom byli ke zveřejnění nebo předání údajů vázáni zákonem nebo rozsudkem soudu.


Newsletter