Právní odkazyI přes pečlivou obsahovou kontrolu nepřebírá firma SIEGENIA-AUBI KG žádnou záruku za obsah externích odkazů. Za obsah prolinkovaných stránek jsou zodpovědní výhradně jejich provozovatelé. Zobrazená nabídka produktů a služeb jakož i technické údaje odpovídají aktuálnímu stavu v Německu. Právo na změnu a omyly vyhrazeno.

Všechna práva k údajům zveřejněným on-line na serveru: www.siegenia.com zůstávají vyhrazena. Obsahy internetových stránek SIEGENIA-AUBI KG jsou k použití výhradně pro osobní potřebu. Neautorizované kopírování, další použití nebo změny webových stránek SIEGENIA-AUBI KG není povoleno.

SIEGENIA-AUBI KG jako poskytovatel obsahu je zodpovědný dle § 8 Telekomunikačního zákona za vlastní obsahy, které připraví k použití. Přestože jsou všechny obsahy pečlivě kontrolovány a stále aktualizovány, nemůže být poskytnuta záruka za jejich úplnost, správnost a aktuálnost. SIEGENIA-AUBI KG proto neručí za škodu, která vznikne v souvislosti s použitím těchto obsahů.

Copyright

Zveřejněné obsahy internetových stránek firmy SIEGENIA-AUBI KG jsou chráněny podle autorského práva. Všechna práva jsou vyhrazena. S výjimkou nabízených downloadů k použití v originálním znění je použití textů a obrázků, jakož i jen jejich částí, bez předchozího písemného souhlasu firmy SIEGENIA-AUBI KG proviněním proti nařízením autorského zákona a je tím pádem nezákonné. To platí zvláště i pro všechna práva k využití jako kopírování, překlad nebo použití v elektronických systémech. Na našich webových stránkách jsou použity zapsané značky, obchodní jména, užitné vzory a loga. Rovněž pokud nebudou tyto na příslušných místech takto označeny, platí příslušná právní ustanovení.

Bezpečnost

Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ochránili před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a třetí strany, podílející se na zpracování dat, jsou vázáni zákonem o ochraně osobních údajů a důvěrným zacházením s nimi.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení kdykoliv změnit. Prohlášení nezakládá žádné smluvní nebo jiné formální právo vůči jakýmkoliv stranám.
Newsletter