Zajištujeme hodnotná okna a dveře.

SIEGENIA GRUPPE nabízí široké spektrum výrobků, které okna a dveře zhodnocují. Skupinami výrobků TITAN, ALU a PORTAL stejně tak jako AERO a DRIVE se firma řadí k předním světovým dodavatelům kování, větrací techniky a techniky pro budovy. KFV pak dále pokrývá celou oblast moderních uzavíracích systémů pro dveře. Kompletní nabídka je završena firmou SIEGENIA-AUBI Sicherheits-service s.r.o., která se na trhu umístila svými výrobky a servisními službami k ochraně proti vloupání a pro opravu oken. Všechno dohromady poskytuje výrobcům, projektantům a architektům efektivní portfolio výrobků – od kování pro okna a balkonové dveře přes technická řešení pro budovy, ochranu proti vloupání až po nástěnné a okenní větrací přístroje, vícebodové uzávěry stejně tak jako automatické uzávěry a uzávěry pro únikové dveře.

1914


6.dubna 1914 zakládá Wilhelm Jäger (1914 - 1937) v Kaan-Marienbornu "Lisovnu Kaan-Marienborn"

1919


Po skončení války vstupuje zeť Adolf Frank (1919-1947) jako vedoucí do tohoto mladého podniku, který se nyní jmenuje JÄGER, FRANK a Co. GmbH. Začíná se nyní úspěšně s výrobou nábytkového kování. Zkušenosti z tohoto oboru nasbíral mladý Adolf Frank zaměstnáním v průmyslu nábytkovým kování v zahraničí.

1937


20. a 30. léta byla ovlivněna hospodářským rozvojem, ale také poklesem. Na základě toho se rozhodnutí Adolfa Franka přebudovat výrobu na obor moderního okenního kování pro větrání prokázalo jako správné. Adolf Frank byl od r.1937 jediným řídícím společníkem firmy, která byla přeměněna na komanditní společnost Jäger-Frank KG.

1937


Po odchodu Wilhelma Jägera, byla firma změněna na komanditní společnost JÄGER, FRANK & Co. KG. Adolf Frank je nyní jediným společníkem ve funkci jednatele.

1945


Společně se svým synem Gerhardem Frankem, který se v roce 1945 vrátil domů z války, se Adolfu Frankovi podařilo válkou zničený podnik znovu vybudovat.

1945


Gerhard Frank (1947 - 1988) se vrátil z válečného zajetí a 1. července 1945 vstoupil do firmy. S inovačním duchem, otevřený světu a vytrvalý utvářel pod zkušeným dohledem svého otce Adolfa Franka malý rodinný podnik v mezinárodní firmu.

1949


1949 bylo představeno nové nábytkové kování, které nemuselo být již více zapuštěno do dřeva. Kromě jiného skříňové kování FAMOS a postelové kování SIEGENIA.

1952


Expanze firmy je úzce spjata s „hospodářským zázrakem“ Spolkové republiky a je založena především na výrobním programu okenního kování pro větrání, které bylo pod jménem SIEGENIA prodáváno doma a v zahraničí.

1954


První pravo/levé otevíravě-sklopné kování dobylo trh v r.1954 a získalo firmě zřetelnou konkurenční výhodu. "Otevíravě-sklopné" označuje přitom obě funkce okna, které se nechá jak otevřít tak také i vyklopit pro vyvětrání místnosti.

1955


Jen o rok později následuje první skryté otevíravě-sklopné kování. Plně integrováno v okenním rámu činí mechaniku otevíravě-sklopného okna neviditelnou a tím vyhovuje dobovým architektonickým požadavkům.

1955


Rok 1955 je oficiálním rokem narození značky SIEGENIA. Jméno – používané již od konce války – bylo zapsáno u německého patentového úřadu jako ochranná známka.

1957


Gerhard Frank se stal jako osobně ručící společník spolumajitelem firmy SIEGENIA.

1958


Pod označením SIAL bylo na trh uvedeno první spárové větrání okna s ovládáním klikou a táhlem.

1961


Kování SOLID, DUAL a VARIANT představují novou generaci skrytých otevíravě-sklopných kování z firmy Siegenia. Všechna tři kování jsou založena na skryté mechanice posuvných tyčí. Jednotlivé typy kování se odlišují polohou ovládací kliky: na spodním křídlovém rameni (VARIANT), nad rohovou převodovkou (SOLID) nebo po straně uprostřed na okenním křídle (DUAL).

1962


V následujících letech rostl podnik razantně: 1962 se firma nastěhovala do nové správní budovy v ulici Eisenhüttenstraße. Firma JÄGER-FRANK KG zaměstnává přes 200 zaměstnanců.

1964


1964 obdržel Gerhard Frank – v roce úmrtí svého otce – za své četné vynálezy zlatou Dieselmedaili.

1964


1964 bylo oslavováno 50 let "Kování pro stavební a nábytkářský průmysl od firmy Jäger-Frank KG".

1966


Firma Jäger-Frank KG vyrábí s kováním LM 1000 první otevíravě-sklopné kování s jednou klikou pro hliníková okna.

1967


V nové průmyslové oblasti Weißtal v Niederdielfenu byl otevřen Závod II. Sem se přestěhovala nová výrobní zařízení, moderní galvanovna a části administrativy.

1968


Pouze dva stavební díly připravené pro montáž tvoří, na naléhávce křídla ležící, otevíravě-sklopné kování SIEGENIA-COMPACT: to značně zjednodušuje montáž a dodává křídlu lepší statické vlastnosti.

1969


GLOBAL: otevíravě-sklopné kování s jednou klikou s "celoobvodovým uzavřením", sestávající z dílů připravených pro montáž.

1970


SIEGENIA je mezitím jako značka tak známá, že Gerhard Frank mění v roce 1970 název své firmy na SIEGENIA-FRANK KG.

1970


Za svou podnikatelskou práci obdržel v tom samém roce spolkový záslužný kříž se stuhou.

1972


Vyvinutím dnes již legendárního otevíravě-sklopného kování FAVORIT dává SIEGENIA moderní výrobě oken rozhodující zpracovatelské výhody. Poprvé přináší SIEGENIA na trh kování, u kterého může výrobce oken nepřehlédnutelným počtem jednoduše kombinovatelných dílů kování dát oknu v několika montážních krocích funkci „otevírání a vyklápění“.

1972


1. dubna 1972 byla v Eugendorfu u Salzburgu (Rakousko) slavnostně otevřena první prodejní pobočka.

1973


1973 předvádí SIEGENIA „Trial-převodovku“ a stanovuje tím ve výrobě oken nová pravidla: poprvé lze místo pro uložení zámkové skříně převodovky vytvořit jednoduchou operací vrtání a nemusí se již více časově náročně frézovat falc. Jak koncept tohoto dílu, tak také vrtání pro převodovku jsou dnes všeobecným standartem u otevíravě-sklopných kování.

1974


Počátkem roku1974 jsou sklad hotových výrobků, balírna a expedice přemístěny do Závodu II do Wilnsdorf-Niederdielfenu.

1978


Tisíce kusů kování opouští denně nový Závod II v Niederdielfenu a brzy budou potřebné další výrobní haly. V této souvislosti byly do roku 1984 rozšířeny výrobní haly v Niederdielfenu. Ropné krize v letech 1973 a 1979 přerušily růst firmy jen krátce.

1981


Začátkem osmdesátých let byl výrobní program rozšířen o zdvižně-posuvné kování pro velkoplošná posuvná okna a dveře a o větráky se zvukovým útumem.

1982


Byla otevřena nová sociální budova s přibližně 1300 čtverečními metry užitné plochy. Vedle kuchyně, jídelny a školící místností v přízemí byly v suterénu umístěny umývárna a šatna.

1983


AEROPAC firmy SIEGENIA je výkonný a úsporný nástěnný větrací přístroj, který nechá zatížení silničním, železničním a leteckým hlukem venku a přesto zajišťuje přívod čerstvého vzduchu při zavřených oknech.

1984


V dalším stavebním úseku byla do provozu uvedena nová řada hal s plochou 4000 čtverečních metrů. Na celkové výrobní a skladovací ploše 29.000 čtverečních metrů poskytují nejmodernější výrobní zařízení předpoklad pro stálou kvalitu. Podnik zaměstnává 700 zaměstnanců a disponuje více než 20 %ním podílem exportu.

1987


Odpovědí na požadavky větší hospodárnosti při montáži, na větší komfort při ovládání a více bezpečnosti je PSK-PORTAL. Na trh bylo uvedeno první paralelně posuvné výklopné kování, které posouvá hmotnosti křídel až 150 kg.

1988


Změna z třetí na čtvrtou generaci v roce 1988 proběhla neplánovaně neboť Gerhard Frank zemřel v říjnu tohoto roku po tříleté těžké nemoci ve věku 68 roků. Jeho syn, Wieland Frank, převzal ve věku 29 roků „žezlo“ v rodinné firmě jako jednatel a osobně ručící společník.

1989


Důsledkem politické přeměny v Německu a východní Evropě po pádu zdi roku 1989 posílila firma expanzi do evropského zahraničí stejně tak jako na trzích v blízkém, středním a dálném východu. Nově vzniklo jedenáct prodejních poboček a stávající tři byly přebudovány.

1989


Další standarty v branži ve smyslu racionální výroby oken stanovila tato rodinná firma roku 1989 zavedením prvního samosvorného otevíravě-sklopného kování pro hliníkové profily.

1994


Frézování dvojité misky pro spodní a nůžkové ložisko u dřevěných oken – již do samotného hranolu – usnadňuje lakování a zjednodušuje umístění pantů stejně jako jejich přišroubování.

1996


Přestěhováním hlavního vedení z Kaan-Marienbornu do nové budovy ve Wilnsdorf-Niederdielfenu se provedlo sloučení vedení a výroby do Niederdielfenu, který je dnes sídlem firmy. Nadčasová moderní, neobyčejná architektura nové stavby byla v roce 1997 vyznamenána Svazem německých architektů.

1998


Získáním firmy AUBI Baubeschläge GmbH v Hermeskeilu (Rheinland-Pfalz) rozšířil pan Wieland Frank roku 1998 výrobkové a zákaznické portfolio a získal tím další důležité předpoklady pro růst podniku na mezinárodních trzích.

1998


Z firmy AUBI pochází další vývoj, který je dnes standartem v branži. Tak zvaný „zvedač křídla“, který okenní křídlo spolehlivě přizvedne také tehdy, když se namontované okno v průběhu času vlastní hmotností svěsí.

1999


1999 představila firma SIEGENIA se svým prvním paralelně-odsuvným-okenním kováním (PAF) další inovaci. Okenní křídlo lze pro spárové větrání vůči rámu paralelně odsunout a okno je také v poloze paralelního větrání odolné proti vloupání v bezpečnostní třídě RC-2.

2000


Mezi lety 2000 a 2004 otevřela firma SIEGENIA závody v Číně a v Polsku, aby mohla dodávat na rychle rostoucí trhy v Asii a východní Evropě.

2002


Ve stejné době uvedla firma na trh další inovaci, která vyvolala revoluci ve výrobním procesu u výrobců oken: systém kování TITAN iP umožnil poprvé a velmi pružně montovat díly kování před svařením profilových tyčí nebo před sklížením hranolů.

2003


Pět let po koupi byly firmy AUBI Baubeschläge GmbH a SIEGENIA-FRANK KG spojeny do dnešní firmy SIEGENIA-AUBI KG.

2004


2004 je rok založení firmy SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH se sídlem v Reinsfeldu, která se úspěšně specializuje na výrobky, řešení a servisní služby pro dodatečnou ochranu proti vloupání u již namontovaných oken a na opravu oken.

2005


Skupina výrobků větrací techniky byla přesunuta do nového působiště Lehnscheid ve Wilnsdorfu.

2006


2006 přebírá firma SIEGENIA s firmou KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG ve Velbertu vedoucí postavení na trhu v Německu v oblasti kvalitního dveřního kování a uzamykacích systémů. Tato akvizice završila výrobní program firmy SIEGENIA a vytvořila z ní tak jednoho z vedoucích dodavatelů komplexních řešení a systémů pro okna a dveře a decentrálního přivětrávání místností.

2007


Všechny díly kování, které se nezkracují, mají nové místo napojení „Klick“. Tímto napojením lze mezikusy a prodloužení velmi rychle namontovat. Tyto díly kování se jednoduše nasunou a do napojovacího místa samy zapadnou.

2008


SIEGENIA-AUBI je prvním výrobcem kování na světě, který nese Q-certifikační značku ift.

2008


2008 je rok, ve kterém SIEGENIA-KoPiBo (3D-komfortní hřibový čep) v kování TITAN AF nastoupil na své vítězné zažení. Díky samoregulujícímu výškovému seřízení se KoPiBo vždy optimálně přizpůsobí tolerancím ve falcu a snižuje tak výrazně nároky na seřízení. Montážníci oken jsou nadšeni a uživatelé oken oceňují vysoký komfort lehkého ovládání.

2013


Dnes je každý ze čtyř německých výrobních stanovišť zodpovědný za vývoj a výrobu určitého výrobního spektra z širokého výrobního programu SIEGENIA. Výrobní stanoviště v Polsku přebírá ruční montážní operace, které již nejsou v Německu rentabilní a výrobní stanoviště v Pekingu se stará o čínský a asijský trh.

2013


Nové výzvy vyplývají pro firmu SIEGENIA ze stále více propojeného světa. SIEGENIA výrobky, jako například motorický dveřní zámek, motorický pohon pro okna nebo posuvné dveře nebo energicky úsporný, multifunkční větrací přístroj, lze mnohostranně použít v „inteligentním zasíťovaném domě“ a lze je řídit pomocí Smartphonu nebo automatických domovních systémů.

2014


V současnosti se stará více než 2.800 pracovníků po celém světě o vývoj, výrobu a prodej výrobků s ochrannou značkou SI a KFV na zákazníky v 80ti zemích světa. „Nápady a vůdčí myšlenky mého pradědečka, dědečka a otce dodnes existují, ale pouze inovace a stálá konstruktivní změna zajišťují kontinuitu naší firmy.

2014


Aktuální nová stavba, směr udávajícího, výstavního centra, s integrovaným zkušebním centrem jakož i stavba zcela moderního zařízení povrchové úpravny v Niederdielfenu jsou náznakem trvalého modernizačního procesu firmy.

2014


Investice do budoucnosti a do stanoviště firmy jsou jasným vyznáním pro výrobky „Made by SIEGENIA“. Heslo ke 100. narozeninám „More drive than ever“ zdůrazňuje, že se skupina podniků bude také v budoucnu intenzívně zasazovat za výrobu hodnotných oken a dveří.

Na naši bohatou historii se zde můžete podívat:
Newsletter